Gå til innholdet
Lukk

Søk støtte til videreutdanning for ansatte i barnehagen

Barnehageeiere kan søke om tilretteleggingsmidler for videreutdanning og Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB), og andre typer studier for barnehageansatte. 

tema4

 
Barnehageansatte som deltar på videreutdanning kan ha behov for permisjon med lønn, og tilretteleggingsmidlene kan da for eksempel brukes til å dekke vikarutgifter som påløper når den ansatte er på studiesamling.

Det gis tilretteleggingsmidler til barnehageeiere på 50.000 kroner for deltakere som deltar på ettårige studier som går over to semester og gir 30 studiepoeng.

Midlene kan i tillegg brukes til kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

DMMH tilbyr flere videreutdanninger for barnehagelærere. Studiene Språkutvikling og språklæring, Læringsmiljø og pedagogisk ledelse er eksempler på studier som omfattes av ordningen.

Språkutvikling og språklæring
Språkutvikling og språklæring skal øke kompetanse og kunnskap om kommunikasjon og barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert de barna som har norsk som andrespråk.

Målgruppen for studiet er barnehagelærere eller andre med treårig pedagogisk utdanning på bachelornivå som kvalifiserer til pedagogisk arbeid i barnehagen. Studentene må arbeide i barnehage mens de studerer.

Informasjon om Språkutvikling og språklæring

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen gir kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet skal styrke pedagogiske ledere i sin faglige utvikling knyttet til refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen for å ivareta barns behov for anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning.

Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass knyttet til barnehagen som læringsmiljø. Målgruppe for studiet er pedagogiske ledere, fagledere og styrere i barnehagen. 

Informasjon om Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere


Søknadsfrist for støtte til studieåret 2018/2019 utløp 1. mars.