Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søk utveksling i utlandet

- Jobb jevnt, men ta deg tid til hygge og spontane innfall. Du kommer ikke til å angre.
Dette var et av mange råd fjorhøstens utvekslingsstudenter delte på et infomøte om utenlandsopphold, i regi av Internasjonalt kontor. 

Søk utveksling innen 31. januar kl. 15.00

Fristen for å søke utveksling er rett rundt hjørnet, og DMMH lokker med rundt 25 land som DMMHs studenter kan søke seg til.

Seline Skumsrud og Edel Johanne Myraunet har vært i eSwatini (tidligere Swaziland). De oppfordrer sine medstudenter til på kaste seg ut i det. 

- Vi har fått mulighet til å gå dypt inn i det vi er interessert i, forteller de to studentene, som har jobbet i en barnehage og hatt feltarbeid under oppholdet. Dermed var de 5 uker i praksis og 8 uker på feltarbeid. De har reist en del og fått et godt innblikk i den afrikanske kulturen. 

-  I eSwatini snakket de fleste godt engelsk, til og med barna, men på et besøk på et senter for gategutter i Mosambik måtte vi til med kroppsspråket, forteller de.

På de europeiske reisemålene er det veldig mange arrangement for internasjonale studenter, mens Seline Skumsrud og Edel Johanne Myraunet  engasjerte seg i lokalmiljøet og fikk mange opplevelser der

Universitet og høgskoler har ofte veldig mange tilbud til sine internasjonale studenter. Seline Skumsrud og Edel Johanne Myraunet som tok case--studiet valgte å engasjere seg i lokalsamfunnet og fikk mange opplevelser der.

Studenter som har vært på tur rapporterer om at de har blitt kjent med nye sider av seg selv, i tillegg til at de har fått mange nye venner. Elise Burud Heldal dro alene til Evangelische Hochschule Dresden. Hun kunne lite tysk, men valgte nettopp Tyskland for å kjenne på hvordan barna som kommer utenfra til norske barnehager føler det når de kommer til Norge. 

elise-burud-heldal
- Barnehagen gjorde veldig stort inntrykk på meg, forteller Elise Burud Heldal. - Jeg har lært mye om barns medvirkning og føler jeg har fått et godt supplement til det jeg jobber med her på DMMH. 

Internasjonal koordinator Siri Elisabeth Haug mener at studenter som drar på utveksling utenlands får veldig relevant erfaring for arbeidslivet.  

- Når studentene evaluerer oppholdet viser det seg at teamarbeid, planlegging av aktiviteter, samhandling med ulike mennesker og økt bevissthet rundt kulturelle forskjeller er viktige erfaringer de tar med seg.

Rasmus Kolseth Rian, også fra Internasjonalt kontor, trekker frem mestringsfølelsen mange sitter igjen med etter et utenlandsopphold. - Studentene lærer veldig mye om seg selv og blir mer voksne av et utvekslingsopphold. 

Rasmus Rian Kolseth og Siri Haug trekker frem de gode økonomiske vilkårene for utvekslingsstudenter. - Alle som drar får med seg støtten fra Lånekassa, i tillegg får de ekstra stipend både fra Lånekassa og Erasmus eller andre organisasjoner for å dra på utveksling.
Rasmus Rian Kolseth og Siri E. Haug forteller det er gode økonomiske vilkårene for utvekslingsstudenter. Alle som drar får med seg støtten fra Lånekassen, i tillegg får de ekstra stipend både fra Lånekassa og Erasmus eller andre organisasjoner for å dra på utveksling.

- Studenter som reiser utenlands lærer ikke bare fra det landet de studerer og har praksis i. Etter oppholdet er det mye bearbeiding og etterarbeid i klassen, og man lærer også av hverandres erfaringer. Under praksis er man gjerne i et internasjonalt miljø sammen med flere andre internasjonale studenter, og man får innblikk i veldig mange kulturers ulike syn på barn og barnehage. Det gir studentene større perspektiver enn om man bare har vært i en kultur, sier Haug.

Utvekslingsbloggen har de lagt ut en rekke sparetips for studenter som har lyst til å oppleve et semester utenlands.

Publisert: 22.01.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter