Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Stor oppslutning om nytt studietilbud

DMMHs nye utdanningstilbud i Kristiansund gir rekordhøyt søkerantall for DMMH
De siste årene har DMMH opplevd en stor økning i søkerantallet. I år er søkerantallet til campus i Trondheim på tilsvarende nivå som i 2018, men i tillegg har det nye deltidstilbudet i Kristiansund fått 157 søkere. 

Deltidsutdanningen Barnehagelærer med vekt på ledelse starter opp høsten 2019. Den er et samarbeid mellom DMMH og Høgskolesenteret i Kristiansund, der DMMH har det faglige ansvaret. Utdanningen går over 4 år og har trukket til seg søkere fra hele landet. Over 17 % av søkerne kommer utenfra Møre og Romsdal. 

- Barnehagelærerutdanningen har generelt mye fokus på ledelse sier Ingar Pareliussen, prorektor for Fou og oppdrag ved DMMH. 

- DMMH har drevet forskning om ledelse i barnehagen over mange år, og har utviklet en unik master i barnehageledelse. Derfor vil også en bachelor utdanning med fokus på ledelse falle naturlig inn blant våre studietilbud. 

- Vi ser fram til å kunne tilby denne barnehagelærerutdanninga i mange år framover i Kristiansund, for DMMH er det første gang vi satser på et permanent studietilbud utenfor Trondheim, sier Pareliussen.

- Vi ser fram til å kunne tilby denne barnehagelærerutdanninga i mange år framover i Kristiansund, for DMMH er det første gang vi satser på et permanent studietilbud utenfor Trondheim, sier Pareliussen.

Fra før av tilbyr høgskolen tre andre spesialiserte utdanninger; Barnehagelærer med vekt på natur og friluftsliv, Barnehagelærer med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk og Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse. 

De to største studietilbudene i Trondheim, barnehagelærerutdanning på heltid og deltid har henholdsvis en økning og en reduksjon i søkerantall på rundt 6 prosent.

Mange søkere for hver studieplass i Master i spesialpedagogikk
Høsten 2017 startet DMMH opp 3 nye masterutdanninger, Master i barnehagekunnskap, Master i barnekultur og kunstpedagogikk og Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom. Søkerne har vist stor interesse for de samlingsbaserte masterutdanningene som er rettet direkte mot arbeid i barnehagen. 

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom tilbys årlig, og er svært etterspurt. Det er også bra interesse for de to andre masterutdanningene som tilbys fra høsten 2019, Master i barnehagekunnskap og Master i barnekultur og kunstpedagogikk. 

Master i barnehageledelse blir tilbudt igjen fra høsten 2020.
 
Publisert: 25.04.2019
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter