Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018

I dag presenteres resultatene fra undersøkelsen, et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Studentsamskipnaden på Vestlandet, Sit og Folkehelseinstituttet.

helt-arlig-970

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) går bredt ut og kartlegger studentenes helse og trivsel, både fysisk og psykisk. Formålet med undersøkelsen er å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan forbedres.

162 512 norske heltidsstudenter i alderen 18 - 35 år, både i Norge og i utlandet, ble invitert til å svare på undersøkelsen. Den har en svarprosent på 31 på landsbasis. Av DMMHs studenter svarte 42,2 %.

Studentene på DMMH skiller seg ikke i stor grad fra studentene på landsbasis.

79 % av studentene på landsbasis (77 % på DMMH) oppgir at de har god eller svært god helse. Undersøkelsen vekker likevel grunn til bekymring da vi ser en økning i antall studenter som oppgir at de føler seg ensomme eller har psykiske plager. Totalt oppgir 14 % av studentene at de plages svært mye og 30 % at de plages en del av eksamensangst.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018

Publisert: 05.09.2018
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter