Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studenter støtter andre studenter

Når du betaler semesteravgift kan du velge å å gi et lite bidrag til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, (SAIH). Dette er hva pengene går til. 
Målet til SAIH er at alle unge mennesker skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

Målet til SAIH er at alle unge mennesker skal ha tilgang til god utdanning, slik at de kan bidra til mer rettferdige og inkluderende samfunn.

Hjelpefondet oppstod i 1961. I dag bidrar over 200 000 studenter ved norske universitet og høgskoler med 40 kr ekstra når de betaler semesteravgiften.

Pengene som samles inn til SAIH går til 35 prosjekter knyttet til høyere utdanning og opplæring av unge i 7 land i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og Asia.

SAIH driver også flere aktiviteter i Norge. 

Informasjonskampanjen Verdens Beste Nyheter ønsker å fremme en aktuell og nyansert forståelse av verden, og setter fokus på positive nyheter som ofte ikke når det tradisjonelle nyhetsbilde. Kampanjen legger vekt på at nyansert kunnskap skaper håp og at håp igjen skaper motivasjon for handling

Gjennom programmene Students at Risk, og Scholars at Risk jobber SAIH for å beskytte forfulgte studenter og akademikere. 

Les mer om arbeidet til SAIH. 
Publisert: 12.05.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter