Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studenthumanisten

Hver tredje tirsdag er studenthumanist Emma Skjølberg tilgjengelig for studenter på campus Dalen.
Trondheim er landets andre studieby som har fått sin egen studenthumanist. Tilbudet er åpent for alle studenter, uavhengig av hvilket livssyn de har. 

Studenthumanist Emma Skjølberg har hatt kontor på Dragvoll i 1 år, nå utvides tilbudet til å inkludere DMMHs campus på Dalen.
Studenthumanist Emma Skjølberg har hatt kontor på Dragvoll i 1 år, nå utvides tilbudet til å inkludere DMMHs campus på Dalen.  

Kontakt studenthumanisten

- Det er stor variasjon i det studentene vil snakke om, forteller Skjølberg, det kan være studiene, hverdagen, relasjoner, familie, og alt det som skjer rundt dem. Når man står i et vanskelig valg er det godt å ha noen å snakke med. Det er viktig å ikke vente med å oppsøke hjelp. 

- Det skjer mye i livet gjennom studietiden. Når livet raser av gårde kan det være godt å trykke på pauseknappen av og til. Studentene trenger ikke å komme til meg med konkrete problemer, det kan være fint å bare stoppe opp og reflektere rundt livet sitt. 

Det er bedre å ta en samtale for mye enn en for lite. 

Skjølberg er utdannet samtalefilosof, og har erfart at mye kan løses hvis en bare får luftet tankene sammen med andre. Hun sier at studentene slett ikke trenger å ha store problemer for å oppsøke henne, ofte kan en forebygge de store problemene ved å snakke om de før de vokser.

- Samtalene trenger ikke å handle om livssyn, men det er et perspektiv som ofte bringes opp naturlig. Studentene bringer ofte opp eksistensielle tema som hva det vil si å være menneske og hvordan vi velger å leve livene våre.  

Vi mennesker har behov for å reflektere rundt livene våre og de store spørsmålene. Fram til nå har det vært lite tradisjoner for dette andre steder enn innenfor organisert religion. Nå har både Forsvaret, sykehus og universitet- og høyskolesektoren fått et humanetisk samtaletilbud, forteller Skjølberg. 

Publisert: 08.10.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter