Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentombudet ved DMMH

- Jeg skal være en nøytral samtalepartner, som sørger for at studentenes rettigheter blir ivaretatt, sier Marit Solvik. 

Alle undervisningsinstitusjoner ble pålagt å ha et studentombud fra høsten 2019, og juristen Solvik har allerede praktisert noen måneder i stillingen. 

- Studentombudet skal bidra til studentenes rettsikkerhet og passe på at studentenes rettigheter blir ivaretatt, forteller Solvik.

Det koster ingenting for studentene å kontakte studentombudet, og det skal være en lav terskel for å ta kontakt. Ombudet har taushetsplikt. 

- Studentene skal føle at det er trygt å oppsøke meg. Jeg kommer ikke til å kontakte utdanningsinstitusjonen uten studentenes samtykke, forsikrer hun. 

Du kan ta kontakt med Studentombudet bl.a. når du: 

  • har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student
  • ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen
  • opplever at du ikke får svar fra utdanningsinstitusjonen din
  • har utfordringer som student og ikke vet hvor du skal henvende deg


- Ofte trenger studentene bare en samtalepartner, fortsetter Solvik. - Jeg vil bidra til å løse saker på så lavt nivå som mulig. Det kan være fint å ha noen som kan hjelpe til med å sortere hva som egentlig er viktig, og som er relevant for saken. 

Hun påpeker at hun ikke har noen beslutningsmyndighet ovenfor høgskolen, men hun kan påpeke systemfeil om det blir oppdaget.

Studentombudet til DMMH har en stilling som er delt mellom DMMH, Kristiania, NLA, Fjellhaug, VID og Høgskolen i Molde. Solvik sitter plassert på Høgskolen Kristianias lokaler i Oslo, men reiser til det aktuelle studiestedet ved behov, for eksempel for å bistå studentene i møter. 

Studentombudet kan kontaktes på studentombudet@dmmh.no og på Instagram @studentombud

studentombud
Min jobb er å bidra til korrekt saksbehandling og til å sikre at studentene får det de har krav på, sier Marit Solvik, DMMHs nye studentombud. 

Publisert: 06.09.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter