Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Styrkes i styrerjobben

- Jeg kjenner det er veldig godt å ha denne utdanningen i jobben min som styrer.

De siste tre semesterene har DMMH tilbudt Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager i Ålesund. Undervisningen har vært fysisk i Ålesund, og noe digital, men den siste samlingen ble lagt til campus i Trondheim.

Styrerne var veldig fornøyde med å ha gjennomført videreutdanningen.

- Undervisningen har vært utrolig relevant. Nå har vi hatt 3 dager med konflikthåndtering, det er knyttet rett opp i hverdagen vår. Vi har også blitt mer reflektert om hvordan man kan samarbeide i en personalgruppe.

Trygghet i styrerrollen

- Foreleserne har vært flinke til å dra oss meg seg. Vi har fått en trygghet i styrerrollen, samtidig som vi har lært hva vi kan bli bedre på.

 Styrerne trekker fram at de har fått fordype seg i mye bra teori om ledelse.

 - Ved å stille spørsmål og reflektere over praksis har vi lært hvordan vi kan bruke styrerrollen på rett måte og hvilke rettigheter vi har. Vi har også tatt tak i eget utviklingsarbeid.

Som å begynne i barnehagen

De er samstemte i at det har vært litt skummelt å begynne på utdanningen. prosessen krevde mot. Ikke alle er kjent med akademisk skriving, men de har fått tett oppfølging fra høgskolen.

- Vi har blitt utfordret på mye og det er lenge siden vi har sittet på skolebenken. Det var litt som å begynne i barnehagen, vi kjente ingen og det ble en ny epoke i livet. Men det er noe med å gjøre dette i fellesskap. Vi passer på at alle er med og inkluderer hverandre. Etter utdanningen sitter vi igjen med ny kompetanse og selvinnsikt. Vi har delt erfaringer og bygd nettverk. Som styrer sitter du ofte alene, her har vi en arena vi kan dele erfaringer på

Studentene kommer fra ulike kommuner som kan ha veldig forskjellig organisering av barnehagesektoren. Å få dele erfaringer har vært viktig for mange.

Gode erfaringer

- Utdanningen legger vekt på selvutvikling, sier Sigrun Vollen, Malèn Renate Sætre, Ragnfrid Vidnes Haram, Evy Nordal Ulvestad og Camilla Ørjavik.
- Utdanningen legger vekt på selvutvikling, sier Sigrun Vollen, Malèn Renate Sætre, Ragnfrid Vidnes Haram, Evy Nordal Ulvestad og Camilla Ørjavik.

- I jobben vår til daglig tømmer vi mye av begeret, det er fint å komme på samling og få påfyll, mener Lena Farstad, Diana Halland, Astrid Farstad, Therese Kihle Urke og Janne Aamelfot.
- I jobben vår til daglig tømmer vi mye av begeret, det er fint å komme på samling og få påfyll, mener Lena Farstad, Diana Halland, Astrid Farstad, Therese Kihle Urke og Janne Aamelfot.

- Enhver burde hatt et minimum av formell lederkompetanse i en slik jobb, mener Cathrin Engetrøen, Gunn-Marte Havsund, Torill Brastad og Gun Håtuft Bøen.
- Enhver burde hatt et minimum av formell lederkompetanse i en slik jobb, mener Cathrin Engetrøen, Gunn-Marte Havsund, Torill Brastad og Gun Håtuft Bøen.

- Vi har fått fordype oss i det som er interessant for oss, sier Anne-Britt Nor, Sonja Roaldsand Skodje, Kari-Janne Risvik, Christin Myrene og Borgny Ottestad.
- Vi har fått fordype oss i det som er interessant for oss, sier Anne-Britt Nor, Sonja Roaldsand Skodje, Kari-Janne Risvik, Christin Myrene og Borgny Ottestad.

Vi har blitt mer bevisst på oss selv og på hvilken posisjon vi har, sier Lisbeth Farstad, Tone Dahl-Ystenes, Kristin Valen Håland, Torill Karlsmoen og Hilde Strand Høye.
Vi har blitt mer bevisst på oss selv og på hvilken posisjon vi har, sier Lisbeth Farstad, Tone Dahl-Ystenes, Kristin Valen Håland, Torill Karlsmoen og Hilde Strand Høye.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen tilbys på campus i Trondheim høsten 2023.
Publisert: 16.12.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter