Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Temauker: Til barnets beste

To uker i januar arrangerer DMMH temauker om små barns rett til beskyttelse. 

240 studenter fra barnehagelærer-, barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen deltatt på forelesninger og jobbet i tverrfaglige grupper. 

Tema for ukene er:

  • Barnehagens arbeid med bekymringssaker 
  • Barns seksualitet og seksuelle overgrep
  • Vold i nære relasjoner
  • Barnehagens samarbeidspartnere
  • Tverrfaglig samarbeid for barns beste 
Elisabeth4

Elisabeth3

Studentene har blant annet fått med seg forelesningene "Barnehageansattes arbeid med bekymringssaker" ved Elisabeth Walsøe Lehn og "Vold i nære relasjoner" ved Monica Bjerklund.

Høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn har undervist studentene om Barnehagenes arbeid med bekymringsmeldinger. - Det handler om å ha nok mot til å ta tak i en dårlig magefølelse, sier hun. - Det sendes dessverre ikke mange nok bekymringsmeldinger fra barnehagen, men forskning viser at sakene som meldes er reelle. Hun forteller at bare 7 % av disse meldingene henlegges.

Denne uken er studentene samlet i Studentersamfundet til storforelesning med sexolog Margrete Wiede Aasland, som snakker om barns seksualitet og seksuelle overgrep mot barn. De har også hatt undervisning med representanter fra blant annet helsestasjonstjenesten, Utlendingsdirektoratet og barne- og ungdomspsykiatrien.

- Det er et veldig stort behov for et nært samarbeid med barnevernstjenesten, forteller Lehn. - Prosessene er vanskelige, men ved å kjenne til hvordan de ulike instansene arbeider er det lettere å søke informasjon om hvordan en kan gjøre noe med bekymringer som kan oppstå for barn.

3. års student Marthe Linaker Aalmen fra DMMH er en av de som er samlet for å høre på Wiede Aasland. - Hun forteller at temaukene har vært veldig lærerike.

- Det har vært spennende, vi har fått høre om viktige tema vi kunne hatt enda mer om i undervisningen. Det har også vært veldig nyttig å få arbeide i tverrfaglige grupper, og å få møte studenter fra de andre utdanningene.
 
Publisert: 17.01.2017
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter