Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tidligvakt for menn i barnehagen

Årets fagsamling for menn i barnehagen ble digital. Det la ingen demper på engasjementet til deltakerene, som ønsker seg et Mib-fellesskap med hyppigere samlinger. 
Kari Emilsen som leder MIB-arbeidet ved DMMH ønsket velkommen til fagsamlingen, mens barnehagelærerne Ingar Arne Aae og Vegar Bones ledet dagen og fellesdiskusjonen. 

Tidligvakt

Sondre Bjaberg og Trond Kristoffersen fra podkasten "Tidligvakt med Sondre og Trond" delte erfaringer fra et langt liv som barnehagelærere. Betraktninger rundt mannsrollen i barnehagen, og hvordan mannsrollen har endret seg de siste 40 årene ble et nyttig bakteppe for diskusjonen som fulgte.  

Podkasterne erkjenner at deres oppvekst på 70-tallet var preget av oppfatningen om at menn og kvinner var veldig forskjellige, og dermed fikk ulike roller i barnehagen. Nå kommer en yngre generasjon som har opplevd andre sider ved mannsrollen. Samtidig har vi fremdeles en tydelig kjønnsdeling i samfunnet, med kategorisering som gutteleker og jentefarger. 

I likhet med flere menn har de opplevd at foreldre har stilt spørsmål om deres egnethet som omsorgsperson i barnehagen, en holdning som stammer fra gamle stereotypier. 

Kristoffersen ønsket å utfordre stereotypiene da han begynte å jobbe i barnehage. Han ville jobbe med de yngste barna, han var opptatt av omsorg og han ønsket å utfordre andre sider av ham selv.

- Hvilket kjønn jeg har er uinteressant. Jeg vil være en betydningsfull voksen, en bauta i barnas liv, sa Bjaberg. Han jobber i barnehage fordi han vil bety noe for barn som virkelig trenger det. 

- Jeg leker cowboy og indianere og går på jakt med barna i barnehagen, sier Blaberg. - Men jeg gir det samme tilbudet til jentene som til guttene. Hadde jeg glemt jentene hadde det blitt stereotypisk.

Behov for et mannlig fellesskap

Et sentralt tema i fellesdiskusjonen var hvordan vi kan få flere menn til å jobbe i barnehager, og hvordan vi kan sørge for å beholde de som alt jobber der, Det var også et behov for fellesskap med andre menn i barnehagen, og et ønske om å ha flere menn på samme avdeling og ikke spredt tynt over flere avdelinger. 

Aae og  Bones også ledet oppsummeringen av spørsmålene deltakerne hadde besvart i smågrupper.
skjermbilde-mib
 
Fagsamlingen er støttet av Statsforvalteren i Trøndelag, Nord universitet og DMMH.
Publisert: 03.06.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter