Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Til insektenes beste

"Ode til insektene" er en ny bok skrevet av førstelektor Hjørdis Krosshol Bakke ved DMMH. 
hjordis-insektbok-web
- Drar du til et nytt sted må du ikke lete lenge før du får se helt nye insekter, sier Hjørdis Bakke ved DMMH.

Bakke har skrevet flere lærebøker om naturfag til bruk i barnehage- og grunnskolelærutdanningen. Nå har hun tatt for seg insektene, som hun brenner spesielt for. 

- Jeg har skrevet boken fordi folk trenger å vite litt mer om insekter og hvor nyttige de er, sier biologen Bakke, som underviser i naturfag på DMMH. - Og så har jeg alltid syntes det har vært artig med insekter, helt fra jeg var barn selv. 

Veldig mange barn er fascinert av insekter, og alle som jobber med barn bør kunne litt om dem, fortsetter hun.

- Boka går ikke i detaljnivå, men tar for seg det mest grunnleggende. Den er skrevet med tanke på folk som ikke kan så mye om insekter fra før. Insekter har utrolig mange merkelige og fascinerende tilpasninger til miljøet sitt. Noen signaliserer at de er giftige eller kan gi smertefulle stikk, noen er så godt kamuflert at de er nesten umulige å oppdage, mens andre er juksemakere som etterligner insekter som stikker. Boka omtaler noen av de vanligste insektene på jorda, men også noen av de rareste. Hvorfor insektene forsvinner og hva vi kan gjøre med det er også viet plass. 

Hun forteller at insekter er viktige i naturen på flere måter: 80 % av jordens planter avhenger av insekter for å befruktes. Insektene er også mat for fisk, fugler og smågnagere, og de bidrar i nedbrytingen av døde planter og dyr. Insektene er langt nede i næringskjeden, derfor er det katastrofalt om de forsvinner. 

Bakke er en habil insektfotograf med blant annet en utstilling på Klimafestivalen bak seg. Hun har tatt nesten alle fotografiene i boka selv. Insektene må ofte fanges for å avfotograferes. Insektene slippes løs etter at bildet er tatt.

- Insekter er veldig vakre. Noen er så små at vi ikke ser alle fargene de har. Mange kunstnere har blitt inspirert av insekter, du finner for eksempel mange smykker som kopierer mønsteret til et insekt. 

At tallet på insekter synker har alvorlige konsekvenser for jorda. Tysk forskning viser til at det er en voldsom nedgang i insektbestanden.  Bakke vil likvel ikke være noen dommedagsprofet. 

- Dette er jo ting vi kan gjøre noe med. Vi trenger ikke være forskere eller søkkrike for å hjelpe insektene, vi trenger bare kunnskap. Ved å sette opp et insekthotell i hagen, klippe plena litt sjeldnere, kanskje anlegge en liten dam eller plante villblomster, bidrar vi til å sikre insektbestandene. 

Det er insektene og de truslene de står ovenfor som er temaet i denne boka. Derfor synes forfatteren at det er riktig å gi en del av overskuddet av boka til prosjekter som bidrar til å bevare insektene. 


Ode til insektene
Hjørdis Bakke
Dis forlag 2020


Publisert: 28.08.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter