Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Trygge fadderuker på DMMH

Håndspriten er sterkt til stede, mens resten av Fadderuka er i år alkoholfri.
 
Fadderstyret DMMH 2020, her representert ved leder Tina Skogheim, Marianne K. Skjønheim, Mathéa Henrard, Othea Martine-Othelie Almaas og Marius Bjønnes.
Fadderstyret DMMH 2020, her representert ved leder Tina Skogheim, Marianne K. Skjønhaug, Mathéa Henrard, Othea Martine-Othelie Almaas og Marius Bjønnes.

Fadderuka sparkes i gang tirsdag 18. august, og blir ganske annerledes enn tidligere år. 

- Det blir færre fadderbarn i hver gruppe, forteller Tina Skogheim. Hun er leder for Fadderstyret som har måttet gjøre en del endringer i planene sine. Det blir flere arrangementer på campus og ingen blanding av klasser eller studiegrupper. Faddergruppene har fått utdelt sine egne soner på campus, og førsteklassingene får en flaske Antibac. 

Den største endringen er at Fadderstyret har besluttet å gjøre alle arrangement alkoholfrie, for å minimere risikoen for smitte ytterligere. Dette er imidlertid ikke kommet i stand som følge av koronapandemien. 

- Vi hadde ikke lagt opp til noe stort alkoholkonsum i utgangspunktet, sier Henrard og Skjønhaug. 

- Det er viktig for oss at så mange som mulig av de nye studentene deltar på Fadderuka, og alkohol kan være ekskluderende for en del studenter. Vi ønsker å ha fokus på aktivitetene og det å bli kjent med nye venner, og ikke på festen. 

Mona Frønes er studieleder for barnehagelærerutdanningen og har samarbeidet tett med Fadderstyret om årets Fadderuke. 

- Fadderstyret har gjort en fantastisk jobb, sier hun, og forklarer hvorfor Fadderuka er så viktig. 

- Fadderuka gir nye studenter mulighet til å opparbeide seg sin egen studentidentitet så fort som mulig. Å lære seg høyskolelivet handler også om å opparbeide seg sosiale relasjoner og trygghet blant medstudenter, bli kjent på campus og i byen. Det klarer ikke vi lærere å gjøre alene, det trenger vi deres hjelp til.

Arbeidet fadderne gjør er ekstremt viktig sier Mona Frønes, studieleder for barnehagelærerutdanningen ved DMMH.
- Arbeidet fadderne gjør er ekstremt viktig sier Mona Frønes, studieleder for barnehagelærerutdanningen ved DMMH. - Det er en av grunnpilarene for å få et godt studentliv. 

Aiden Hall er student i 2 klasse barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv. 
Fadder Aidan Hall regner med at  de nye studentene har mange spørsmål.
Fadder Aidan Hall regner med at de nye studentene har mange spørsmål. 

- Jeg syntes det var gøy å være med på Fadderuka som ny student, og få innblikk i hvordan året kom til å bli. Med tips fra fadderne ble studiene enklere, sier Hall som nå vil dele erfaringene sine med årets nye studenter.

- Det er verdifullt å etablere kontakt med andre studenter, som konkret kan fortelle deg hvilke utfordringer du møter i studentlivet. Barnehagelærerutdanningen er spesiell i og med at den inneholder mye refleksjon og drøftinger, det er ikke bare fasitsvar. Da er det fint å ha noen  diskutere med. 

Til tross for at årets Fadderuke blir annerledes så tror han det også kan ha sine positive sider. 

- Selv om det blir utfordrende å bli kjent med de utenfor gruppa., men de er mer rom til å prate og bli kjent med hverandre i mindre grupper.

Programmet til Fadderuka ligger på Facebooksiden til Fadderuka DMMH 2020. Publisert: 17.08.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter