Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Utenlandspraksis for 3. klasse

I høst reiser 17 studenter fra DMMH på internasjonal praksis. 
I forkant av avreisen arrangerer internasjonalt kontor flere samlinger. Studentene skal bli godt kjent med hverandre, med hva de kan vente seg og ikke minst med hva som forventes av dem gjennom det 17 uker lange oppholdet. 

3-int-ny-2018-web

Årets studenter skal til Danmark, Tyskland, Spania, Tsjekkia, Portugal, Slovenia, USA, Sør-Afrika og Swaziland.

- Det man hører og det man skjønner er ikke nødvendigvis det samme, sier internasjonal koordinator Siri E. Haug. Sammen med kollegaen Rasmus Kolseth Rian har hun ansvaret for utvekslingsprogrammene for ansatte og studenter ved DMMH. 

3-int-int-kontor

Hensikten med møtet er å få kartlagt hvilken informasjon studentene har fått fra de ulike lærestedene. Noen har hørt svært lite, mens andre alt har fått godtatt søknaden. Haug kan berolige søkerne med at alt er helt normalt. Saksbehandlingsfristene mellom de ulike lærestedene varierer men de følges opp av internasjonalt kontor. 

For å bli valgt ut må studentene først gjennom et intervju på engelsk. Videre må de som det er aktuelt for ta en språktest på nettet i tysk, spansk, dansk eller engelsk, Ut i fra sitt behov får de ta tilbud om et gratis språkkurs. 

Internasjonalt kontor har flere nyttige tips til studentene før høgskolelektor Marianne Schram får slippe til. Hun er ansvarlig for klassen som er satt sammen av studenter fra alle linjene ved høgskolen. 

3-int-marianne-schram

- Det at du reiser ut er ikke det viktigste med oppholdet, men det at du deler de erfaringene du får med andre, fastslår hun. Hun informerer litt om hvordan skoleåret er lagt opp, om arbeidskrav og forbereder studentene på hvordan de vil møte veldig forskjellige kulturer med ulike syn på barn og barndom.  
Publisert: 11.06.2018 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter