Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vel gjennomført eksamen

I slutten av februar gjennomførte DMMH digital eksamen for første gang.
Eksamenskontoret ved DMMH har et godt samarbeid med digitale møter.
Eksamenskontoret ved DMMH har et godt samarbeid med digitale møter. 

I forrige uke ble de siste eksamene for dette semesteret avlagt. Alle var digitale. Det brå skiftet  har vært en utfordring både for studenter, lærere og for øvrige ansatte.  

- For oss på eksamen har det vært både spennende og utfordrende å ta fatt i såpass til endringer som det vi måtte når eksamen nå skulle gjøres covid-19-vennlig, forteller Hans Christian Ristad, leder for eksamenskontoret.

- Vi måtte finne nye måter å løse problemer på, og noen av dem kom vi dessverre ikke så langt med som vi hadde håpet. Samtidig har vi opplevd at de som har hatt jobben med å omdanne sine skriftlige og praktiske eksamen har tatt det på en veldig bra måte. Det har vært mye godt samarbeid om å finne og gjennomføre løsninger i en utfordrende situasjon. Men viljen til å løse det til det beste for studentene har stått i fokus hos alle innvolverte.

Ristad forteller at høgskolen tar med seg mye læring på hvordan vi kan bruke de digitale løsningene på en best mulig måte. Fra registrering av arbeidskrav, til hvordan eksamen gjennomføres.

- Det har vært mye ekstra arbeid, men vi tror at det i det store og hele har gått veldig bra, og at studentene har blitt vurdert på en rettferdig og god måte. Det er en viktig del av jobben med eksamen å være forberedt på det uforutsette, så vi er vant til å jobbe i en hektisk og tidvis uoversiktlig situasjon. Det har vært andre typer utfordringer i år, men de må nå bare løses etter hvert som de dukker opp.
Publisert: 25.06.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter