Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Velkommen til nye studenter

I dag var første studiedag for utdanningene Barnehagelærer deltid, Barnehagelærer med vekt på ledelse, deltid i Kristiansund, og Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager. 
Prorektor Eva Stai Brønstad og studiesjef Mona Wærøe Langseth var til stede i Kristiansund, mens rektor Else Berit Skagen holdt velkomsttalen for deltidsstudentene i Trondheim.
Med taler og sang ble DMMH-studentene ønsket velkommen.
Med taler og sang ble DMMH-studentene i Kristiansund ønsket velkommen til 4 innholdsrike studieår. 

Rita Ottervik var til stede over Zoom, både i Trondheim og i Kristiansund. På åpningsprogrammet stod også informasjon om Faddderuka i Kristiansund, og sang og musikk. 
- Vi har forventninger til dere som barnehagestudenter, erklærte rektor Else Berit Skagen i sin tale til de nye studentene.
- Vi har forventninger til dere som barnehagestudenter, erklærte rektor Else Berit Skagen i sin tale til de nye studentene.

- Dere har tatt et valg som vil bety mye for dere selv, som vil forme deres eget liv, og ikke minst har dere tatt et valg som vil bety mye for andres liv. Jeg mener dere har tatt et viktig og godt valg. Som barnehagelærer bidrar dere til barns beste, et godt samfunn og en bedre fremtid!

Barnehagelæreutdanningene over hele landet har markant færre søkere i år, noe rektor adresserte.

- Etter en tid med mye problemfokus tror jeg det er viktig å fremsnakke profesjonen, fortelle de gode historiene, gleden av å jobbe med og for barn, men også kompleksiteten, ansvaret og kompetansen som kreves.  Jeg håper dere vil bidra, både som studenter og etter hvert som barnehagelærere å formidle kunnskapen, ta del i samfunnsdiskusjonen og være en tydelig stemme for de yngste barna! Vær stolt av utdanninga di og profesjonen du skal ut i!
- Hva kan vel være mer meningsfullt enn å jobbe for barns beste, spør Else Berit Skagen, rektor ved DMMH.
- Hva kan vel være mer meningsfullt enn å jobbe for barns beste, spør Else Berit Skagen, rektor ved DMMH. 
Høgskolelektor Wencke H. Iversen holdt en engasjert åpningstale for de nye studentene på Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen.
Høgskolelektor Wencke H. Iversen holdt en engasjert åpningstale for de nye studentene på Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen.Publisert: 22.08.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter