Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Verdien av lek og barneteater

Et spennende samarbeid mellom Unge Viken Teater, Musikkteaterhøgskolen og DMMH vil finne ny kunnskap om barn og barneteater.  
Fire studenter fra Musikkteaterhøgskolen skal lage en forestilling for Unge Viken Teater, uten noe forhåndsskrevet manus. I tett samarbeid med barnegrupper skal skuespillerne utvikle en teaterforestilling der både musikk, dans og bevegelse spiller en stor rolle. 

-  Prosjektet søker å finne nye former for hvordan barneteater kan se ut og kommunisere, gjennom blant annet å se på forholdet mellom kunst og pedagogikk sier Lene Helland Rønningen. Hun er førstelektor ved seksjon for drama ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og har jobbet mye med barneteater.

- Hvis en ikke kan kommunisere med barn under prosessen, hvordan skal vi da kunne lage et uttrykk som treffer dem, spør Rønningen.

Hun forteller at DMMH ble koblet opp mot prosjektet nettopp på grunn av høgskolens lange erfaring med å utvikle teater i dialog med barn.

- Drama har alltid vært viktig i barnehagelærerutdanningen. Det er det faget som er nærmest leiken. Barn lærer gjennom leik, og leken har stor verdi i seg selv. For oss voksne er drama den enkleste måten å nærme oss leken på. Det å jobbe med drama gir oss voksne mulighet til å forstå leken fra innsiden og ikke bare se på den med vårt litt distanserte voksenblikk. Gjennom selv å gå inn i leken kan vi forstå alt som faktisk foregår der. Det blir lettere for oss å hjelpe barn som har vanskelig med å komme inn i leken på egen hånd, vi kan ta roller selv og gå inn i leken sammen med dem. 

- Gjennom dramafaget kan en legge opp til en pedagogikk som er nær barna og utvikle kvaliteter i leiken til å bli en spennede pedagogikk. Drama gir enorme muligheter til å skape kunnskap og engasjement blant barn, sier førstelektor Lene Helland Rønningen ved DMMH.
- Gjennom dramafaget kan en legge opp til en pedagogikk som er nær barna og utvikle kvaliteter i leken til å bli en spennende pedagogikk. Drama gir enorme muligheter til å skape kunnskap og engasjement blant barn, sier førstelektor Lene Helland Rønningen ved DMMH.  

Et av funnene fra utviklingsprosjektet så langt er at barna ønsket enda mer spenning enn det skuespillerne trodde de tålte. De var også veldig interessert i konflikter, og ville gjerne se scenene med tydelige konflikter mellom aktørene flere ganger. 

– Dette stemmer godt overens med vår kunnskap om barns estetiske kompetanse i lek. Vi vet at barn gjerne utforsker høydepunkter i en fortelling om og om igjen i leken, sier Rønningen

- Skapelsen av forestillingen blir en fram - og tilbake- bevegelse, der barna er med og påvirker prosessen. Det er en veldig spennende og viktig måte å skape på, som har betydning både for pedagoger og for kunstnere, mener Rønningen. Hun forteller at DMMH ser på mulighetene for å koble egne studenter på prosjektet, for eksempel kan det bli aktuelt for masterstudenter å delta på dette utviklingsprosjektet.  Publisert: 28.05.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter