Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vet du hva du snakker om?

Vi faktasjekker 7 myter om barnehagelærerutdanningen og DMMH.
DMMH Vinter 2022
Alle har meninger om barnehagen. Men hvor godt kjenner du den? 
Norges eneste barnehagelærerhøgskole tar en titt på mytene rundt barnehagen. 

1. Man trenger ikke utdanning for å jobbe i barnehage

FEIL: Barn trenger varme, kunnskapsrike, voksne som støtter dem i utviklingen. Både i det sosiale, sammen med de andre barna, men også for å stimulere til undring og nysgjerrighet, som er en viktig del av barns utvikling og læring. 

2. Lønna i barnehagen er dårlig

FEIL: Gjennomsnittslønnen for barnehagelærere er ca. kr. 500.000 pr år. Pedagogiske ledere med noen års erfaring vil ha en årlig inntekt i overkant av kr. 550.000, mens en styrer i en større barnehage med noen års erfaring vil kunne ha en lønn i overkant av kr. 650.000 pr år.

3. Jeg må være i Norge under hele studiene

FEIL: Til sammen tilbringer barnehagelærerstudentene 100 dager i praksis. I tredje studieår kan du ta deler av studiet i utlandet. Vi har utvekslingsavtaler flere steder i Europa og Afrika. 

4. Det er kjedelig å jobbe med unger

FEIL: Å jobbe i barnehage gir deg den mest varierte arbeidsdagen du kan ha. Nesten uansett hvilke interesser du har så kan du jobbe med de i barnehagen. Utdanningen er også veldig variert, med fag som spenner fra drama til barns utvikling, samfunnsfag og fysisk aktivitet. Mange barnehager har ekstra fokus på f.eks. friluftsliv, kunst eller idrett.

5. Det er bare damer som jobber i barnehagen

FEIL: På DMMH har vi litt over 20 % mannlige studenter. Vi jobber stadig for å øke dette tallet, for vi vet hvor viktig det er med både mannlige og kvinnelige rollemodeller i barnehagen. Barnehagen skal gjenspeile samfunnet vi lever i, og vi trenger et mangfold av ansatte for å møte alle barn og foreldre. 

6. Utdanner jeg meg til barnehagelærer kan jeg ikke jobbe med noe annet

FEIL: Barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning. Du skal ikke bare lede en barnegruppe og det pedagogiske arbeidet på avdelingen, du får også ansvar for å samarbeide med foreldregrupper, kolleger og andre. Med en barnehagelærerutdanning er du godt kvalifisert til lederarbeid innen andre barnefaglige yrker. Du kan også ta en mastergrad, som igjen vil åpne enda flere dører i arbeidslivet.

7. Barnehagelærer er verdens viktigste stilling

RETT! Hvor ellers finner du en jobb som har så stor påvirkning på den viktigste ressursen vi har – barna? Som barnehagelærer får du en jobb der hver arbeidsdag er forskjellig fra den forrige. Du har en jobb der du både kan bruke deg selv og der du gjør en forskjell i et barns liv.
 
Publisert: 07.04.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter