Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Vi lærer mye nytt hver gang vi møter et menneske

- Veilederutdanningen lærte meg at jeg må se og styrke det positive i alle jeg møter.
I Markaplassen barnehage i Trondheim har alle praksislærere etterutdanning i veiledning. Markaplassen har tatt i mot studenter i praksis i over 20 år, og ser stor verdi i denne kompetansen.

Linda Henriksen, Lindis Norheim og Heidi Pedersen er erfarne praksislærere som alle har tatt videreutdanning i veiledning.
Linda Henriksen, Lindis Norheim og Heidi Pedersen er erfarne praksislærere som alle har tatt videreutdanning i veiledning.  

- Jeg opplevde en veldig stor personlig utvikling etter å ha tatt studiet og gikk selv gjennom store prosesser, forteller Heidi Pedersen. – Jeg fikk en mye bedre oversikt over teori og metodikk og det vi lærte kom lengre frem i bevisstheten. Det har vært utrolig lærerikt. 

Linda Henriksen forteller at veiledningskompetansen har trygget henne i jobben ovenfor studentene som kommer i barnehagen. – Jeg har fått hjelp til å se hvor tydelig jeg skal være, og ikke minst over hvilke krav vi kan stille og i hvilke situasjoner jeg kan være tydelig.

Ikke vær redd for å stille de dumme spørsmålene
- Noen sier de ikke trenger veiledning. Da kan vi snakke om hverdagen, og så finner vi allikevel en vei inn. Ved å stille de rette spørsmålene får du studentene til å tenke og reflektere, sier Lindis Norheim. – Jeg lærte veldig mye om spørsmålsstilling under studiet. Vi må ikke være redde for å stille de vanskelige eller dumme spørsmålene, spørsmålene som utfordrer litt. Vi skal heller ikke være redde når studentene ikke svarer med en gang, de trenger tid til å tenke seg om. 

- Å veilede er en prosess over flere dager, der er ikke ferdig med å tenke når de går ut fra veiledningen, vi tar opp spørsmålet senere, fastslår Heidi.

De tre praksislærerne synes det er både læringsrikt og berikende å ta i mot studenter i barnehagen. De lærer mye om seg selv i møte med studentene, som i tillegg  bringer med seg den ferskeste teorien. 

Studieåret 2020/2021 tilbyr DMMH studiet Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen. Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og er på 30 studiepoeng over 2 semester. Søknadsfrist er 1. mars. 
 
Publisert: 13.02.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter