Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Viktig masteroppgave i spesialpedagogikk

I juni leverte kvotestudent Emilie Mgaya fra Tanzania masteroppgaven sin i spesialpedagogikk. 
Emilie Mgaya har tatt masterutdanning ved DMMH
Masteroppgaven hadde tittelen: "Children with language impairment in Tanzania. A qualitative study about how special education teachers experience working with children with language impairment in pre-schools in Tanzania."

Førstelektor Else Johansen Lyngseth and dosent Arve Gunnestad var veiledere for oppgaven. 

Førstelektor Else Johansen Lyngseth and dosent Arve Gunnestad, DMMH, var veiledere for masteroppgaven til Emilie Mgaya

Mgaya er tilknyttet DMMHs samarbeidspartner Sebastian Kolowa Memorial University i Tanzania, (SEKOMU). Nå flytter hun snart tilbake til Tanzania for å arbeide ved dette universitetet.

- Jeg valgte dette studiet for å øke kunnskapen om barn med språkvansker blant spesialpedagoger, forteller Mgaya. - Det er veldig relevant for meg som spesialpedagog som jobber med å spre kunnskap om dette feltet i barnehagene. 

Målet mitt er å lære enda mer om hvordan jeg kan forbedre arbeidet for barn med språkvansker. Jeg er ivrig etter å lære ulike tilnærmingsmåter. Det er viktig å ha kunnskap om hvordan en kan arbeide med disse barna på best mulig måte, slik at de kan delta i dagliglivet på lik linje med andre medlemmer av samfunnet.

Mgaya har bodd i Norge de tre siste årene. Før hun kom til DMMH og Trondheim fulgte hun et språkkurs på Høgskolen i Volda. Nå reiser hun snart tilbake til Tanzania. 

- Det jeg liker aller best ved Norge er bibliotekene og hvordan de deler bøker mellom hverandre. Hvis biblioteket ikke hadde en bok jeg trengte bestilte de den bare fra et annet bibliotek. Det systemet kommer jeg til å savne. Det er mye jeg kommer til å savne, men særlig tilgangen til ressurser har vært bra her i Norge. 

Planen hennes er å komme tilbake for å ta en doktorgrad innen fagfeltet.Publisert: 24.08.2017
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter