Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Viktig med tidlig innsats

Førstelektor Else Johansen Lyngseth ved DMMH er en sterk forkjemper for tidlig innsats i barnehagen.
else-tidlig-innsats
I forbindelse med at Trondheim kommune innførte inntaksstopp i kommunale barnehager skrev Lyngseth en kronikk i Adresseavisen om hvor viktig barnehagen kan være for 1-åringene. Inntaksstoppen medførte at mange 1-åringer ble stående uten barnehageplass.

Forskeren reagerte på inntaksreglene som medførte at barn i samme kommune fikk ulike tilbud ut i fra når de var født på året. Spesielt var hun bekymret for barn født i desember, som dermed mistet et helt år i barnehagen. 

- Barnehagen er et tilbud som kan anses som tidlig innsats for alle barn, sier Lyngseth. Hun har jobbet mye med temaet og er tydelig på at tidlig barnehagestart må komme absolutt alle barn til gode.  

- Det er viktig å komme tidlig i gang med leik og sosiale samhandlinger for 1-åringen, og alle som ønsker barnehageplass bør få dette. Tidlig innsats handler om å sette inn hjelp og støtte til barnefamiliene på et tidlig tidspunkt i barnets liv. Det handler også om å komme en eventuell uheldig utvikling i forkjøpet og komme tidlig på banen i utviklingen av en vanske eller når et problem har oppstått. 

Trondheim har i ettertid endret praksis og har opphevet inntaksstoppen i kommunale barnehager, noe som gleder Lyngseth.

- Nå skal alle barn som står på venteliste for kommunal barnehageplass i Trondheim sikres plass. 

Les kronikken til Else Johansen Lyngseth (pdf). 
Publisert: 12.08.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter