Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vil du jobbe for studentenes beste?

Studentparlamentet søker leder og nestleder for studieåret 2022/23. 
Frist for å stille til valg er 1. mai. 

Meld interesse for å stille til valg her 

Leder og nestleder er lønnede stillinger. Ledervervet er regnet som en 60 % stilling mens nestledervervet er 40 %. 

Studentparlamentet er studentenes stemme inn til ledelsen. 

Nestleder Anita Vikestad forteller at hovedoppgaven til Studentparlamentet er å skape en plattform for de tillitsvalgte i klassene. 

- Alle klasser har en tillitsvalgt som møter i Studentparlamentet. Her hører vi deres meninger og bringer videre til de rette foraene. 

Dagens leder Sandra Risan Aasen og nestleder Vikestad har fordelt ansvaret mellom seg. Mens Risan Aasen deltar på de fleste eksterne møter har Vikestad det organisatoriske ansvaret for møtene med de tillitsvalgte. 

- Lederen har hovedansvaret og er ansiktet utad, forteller hun.

- Studentparlamentslederen er også representert i ulike råd og utvalg. Blant annet deltar hun på møtene med ledergruppa på høgskolen. Vi kan også delta på møtene til Velferdstinget, som jobber med å ivareta og bedre velferdstilbudet til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Arbeidsprogrammet til Studentparlamentet vedtas i fellesskap av alle tillitsvalgte.

Dette studieåret har det ikke kommet inn så mange saker, så Risan Aasen og Vikestad har hatt tid til å revidere styringsdokumentene for Studentparlamentet. Men de har også vært delaktige i å arrangere Tillitsvalgtkonferansen, og de har jobbet med å bedre samarbeidet med ulike studentorganisasjoner på høgskolen. I tillegg har de hatt ansvaret for Psyk-uka der de hadde arrangementer hver dag. 

- Hvis man er interesesert i egne og andre studenters trivsel og læringsmiljø er dette en flott deltidsjobb å ha ved siden av studiene. Det gir en veldig god mulighet til å påvirke, og til å kjempe for studentsaker. I tillegg får du erfaring fra å jobbe med organisasjoner, og med mennesker, sier Vikestad og oppfordrer alle til å stille til valg. 

Selve valget skjer digitalt mellom 8.-15. mai. 
- Du får stor mulighet til å påvirke din egen studiehverdag, og blir kjent med mange andre studenter, sier Anita Vikestad om jobben som nestleder i Studentparlamentet ved DMMH.
- Du får stor mulighet til å påvirke din egen studiehverdag, og blir kjent med mange andre studenter, sier Anita Vikestad om jobben som nestleder i Studentparlamentet ved DMMH.

Publisert: 26.04.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter