Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet

Studentenes stemme er viktig!
Studentene skal ha en aktiv rolle i høgskolens kvalitetsarbeid, og evalueringer fra studentene står helt sentralt når DMMH skal frembringe kunnskap for å vurdere kvaliteten både på emne-,studieprogram-, og institusjonsnivå. Studentene har ansvar for å sette seg inn i gjeldende regler som gjelder på de ulike områder.

Til FORSIDeN AV kvalitetsportalen
Studentene er representerte og medvirker i styret, ledergruppen, samt råd og utvalg som Læringsmiljøutvalget (LMU), Utdanningsutvalget, nemnd for studentsaker og programråd. I tillegg høres studentstemmen i ulike
møter med ansatte og ledelse. Studentene kan også medvirke ved å gi tilbakemeldinger gjennom
Si fra-portalen, referansegruppeordningen og ved deltakelse i ulike undersøkelser.

Studentparlamentet har en egen kontaktperson i administrasjonen. Høgskolen har ansvar for å legge
til rette for medvirkning gjennom opplæring av studenttillitsvalgte og praktisk tilrettelegging for
arbeidet, inkludert gjennomføring av valg.

Studentombudet gir studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Ombudet kan
ikke instrueres i sitt virke, og har taushetsplikt. Studentombudet rapporterer årlig til LMU og til
styret.

Det vises også til denne siden om studentmedvirkning for mer informasjon

alix