Facebook
Gå til innholdet
Lukk
background2

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget ledes av prorektor for utdanning. Utvalget skal drøfte utdanningspolitiske saker og utfordringer, og gi rektor råd i utdanningsstrategiske spørsmål. Utvalgets arbeid skal medvirke til at DMMH får en helhetlig studieportefølje og gir forskningsbasert utdanning av høy kvalitet.

Alle ansatte og studenter kan spille inn saker til utvalget ved å kontakte kvalitetsrådgiver på epost kvalitet@dmmh.no.

TILBAKE TIL KVALITETSPORTALEN

Møter

Møteplanen for studieåret 2023/24 er følgende: 
1. september 2023, 4. oktober, 10. november, 13. desember
24.januar (1230-1530), 6. mars (1230-1530), 10. april (1230-1530), 3. mai (0830-1130), 7. juni (0830-1130)

Sammensetning

Utdanningsutvalget ved DMMH ledes av prorektor for utdanning. Kvalitetsrådgiver er sekretær for utvalget og forbereder saker som skal tas opp sammen med prorektor for utdanning. Øvrige medlemmer i utvalget er utdanningsfaglig koordinator, fire vitenskapelige ansatte, leder for FEI oppdragsenheten, to studenter oppnevnt av Studentparlamentet (en bør velges blant masterstudentene) og en representant fra studieadministrasjonen. For hvert medlem oppnevnes varamedlem.

Utdanningsutvalget studieåret 2023/24 består av: 
Kris Kalkman, prorektor for utdanning
Maria Sødal Haugen, kvalitetsrådgiver
Trond Løge Hagen, utdanningsfaglig koordinator
Cecilie Fodstad, vitenskapelig ansatt 
Mirjam Dahl Bergsland, vitenskapelig ansatt
Paal Eckhoff Salvesen, vitenskapelig ansatt 
Per-Arvid Wold, vitenskapelig ansatt
Anne-Lise Holmvik, leder for FEI oppdragsenheten
Mona Wærøe Langseth, studieadministrasjonen
Morten Hjelde, student
Nora Moldjord Sørli, student

Varareepresentanter
Børge Moe (for Per-Arvid Wold)
Gro Anita Kamsvåg (for Mirjam Dahl Bergsland)
Ingvild Olaussen (for Cecilie Fodstad)
Pål G. Rystad (for Paal Eckhoff Salvesen)
Kristin Johansen (for Mona Wærøe Langseth)

Funksjonstid: Medlemmene oppnevnes av rektor for 2 år av gangen. Studentrepresentantene sitter
for 1 år.