Gå til innholdet
Lukk

Oliver Thiel

Førsteamanuensis
Seksjon for matematikk

Jeg har en doktorgrad i filosofi rettet mot pedagogikk, og har i mange år arbeidet med forskning og undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk med særlig fokus på barneskole og barnehagen. Siden 2011 jobber jeg ved Dronning Mauds Minne Høgskolen som førsteamanuensis i matematikkseksjonen.
Jeg samarbeider med Anne Hj. Nakken fra Matematikksenteret. Vi har skrevet boka «Matematikkens kjerne» som mange høyskoler og universiteter bruker som pensum i barnehagelærerutdanningen. Sammen med matematikkseksjonen ved DMMH har vi også utviklet Norges første matematikkrom som er knyttet til en UH-institusjon.

Både i mitt arbeid som førsteamanuensis ved Humboldt-Universitetet i Berlin, som vikarierende professor ved høyskolen i Schwäbisch Gmünd og ved Dronning Mauds Minne Høgskolen hjalp jeg lærerstudenter med å planlegge, gjennomføre og evaluere læringsprosesser for barn. Mitt ønske er å koble undervisning og forskning tett sammen gjennom å la studenter delta i pågående forskningsprosjekter. Jeg har vært veileder for både bachelor- og masterkandidater.

Jeg er opptatt av å gi studentene gode faglige ferdigheter, så vel som metodiske ferdigheter i matematikk. Dessuten synes jeg at det er viktig at studentene utvikler et godt forhold til matematikk for å kunne begeistre barn.

Sosiale nettverk

Homepage Facebook Instagram YouTube Linked In ResearchGate

Utdanning

26.11.2003 til 25.11.2005

Lærer i fysikk, tysk og matematikk ved Walter-Gropius-Skole i Berlin, Tyskland

Eksamen: 2. Statseksamen som lærer

01.10.1995 til 05.12.1997

Lærerstudium i fysikk, matematikk og tysk ved Humboldt-Universitetet i Berlin, Tyskland

Eksamen: 1. Statseksamen som lærer

01.10.1987 til 14.03.1995

Fysikkstudium ved Det Frie Universitetet Berlin, Tyskland

Eksamen: Diplom Physiker (tilsvarer en mastergrad i fysikk)

01.09.1980 til 23.06.1987

Ungdomsskole og videregående skole: Albrecht-Dürer-Videregående Skole (Gymnasium) i Berlin, Tyskland

Generell studiekompetanse: Abitur

01.08.1974 til 31.07.1980

Barneskole: Schliemann-Grunnskole i Berlin, Tyskland

Forskning og utvikling

Jeg er leder av den EECERA SIG'en Mathematics Birth to Eight Years og medlem i DMMHs forskergruppe Rom for lek og læring. Mine aktuelle forskningsprosjekter er AutoSTEM, Matematikkrommet og Pro-KomMa.

  • Utviklingsprosjektet «AutoSTEM» handler om å bruke mekaniske leker for å jobbe med realfag i barnehagen. Det er et europeisk prosjekt som får støtte fra Erasmus+-programmet
  • Matematikkrommet ble utviklet av matematikkseksjonen ved DMMH. Med et forskningsprosjekt vil jeg undersøke hvordan barn bruker rommet og hvordan det bidrar til barns matematiske forståelse.
  • Jeg samarbeider også med Prof. Dr. Sigrid Blömeke ved CEMO og kollegaer fra Humboldt-Universitetet i Berlin i et internasjonalt forskningsprosjekt for å studere «Struktur, nivå og utvikling av profesjonell kompetanse for barnehagelærere i matematikk (KomMa)». Pro-KomMa er følgeprosjektet som jeg er fortsatt involvert i.
  • Med utgangspunkt i KomMa-prosjektet har jeg forsket på mine studenters matematikkangst. Det har nå blitt et eget forskningsprosjekt som heter «Barnehagelærerstudenters holdning til matematikk (Barholm)».

Publikasjoner

 

Fagfellevurderte Artikler

[MER...]

Lærebøker

Jeg er sammen med Anne Hj. Nakken forfatter av en norsk bok om barnehagematematikk: "Matematikkens kjerne" som er publisert av Fagbokforlaget, Bergen.

Samme med mange andre er jeg også forfatter av en tysk skolebok til 1. til 4. trinn: "Primo.Mathematik" som er publisert av Schroedel-Verlag, Braunschweig, Tyskland.

Foredrag

Early childhood teacher students' mathematics anxiety. Foredrag, den 31. august 2017 på 27th EECERA Annual Conference i Bologna, Italia.

Young children explore a mathematics room. Foredrag, den 2. september 2016 på 26th EECERA Annual Conference i Dublin, Irland.

Early childhood teacher students' beliefs about mathematics. Foredrag, den 9. september 2015 på 25th EECERA Annual Conference i Barcelona, Spania.

A room for mathematics in early childhood. Foredrag, den 9. september 2015 på 25th EECERA Annual Conference i Barcelona, Spania.

ECEC teacher students' beliefs about mathematics. Foredrag, den 30. august 2013 på 23rd EECERA Annual Conference i Tallinn, Estland.

Investigating the structure, level and development of professional skills of preschool teachers in mathematics. Foredrag, den 11. juli 2012 på 12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12) i Seoul, Sør-Korea.

Mathematical education in German nursery schools. Foredrag, den 6. september 2010 på 20th EECERA Annual Conference i Birmingham, UK.

Socio-economic diversity and mathematical competences. Foredrag, den 28 August 2009 på 19th EECERA Annual Conference i Strasbourg, Frankrike.

[MER...]