Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Oliver Thiel

Førsteamanuensis
Faggruppe for matematikk | Institutt for real-, natur- og samfunnsfag
telefon
Telefon: 73 56 83 38, Mobil: 986 53 597
e-post
E-post: oth@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 852
Ekspertområder
Jeg jobber med

Jeg har en doktorgrad i filosofi rettet mot pedagogikk, og har i mange år arbeidet med forskning og undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk med særlig fokus på barneskole og barnehagen. Siden 2011 jobber jeg ved Dronning Mauds Minne Høgskolen som førsteamanuensis i matematikkseksjonen.
Jeg samarbeider med Anne Hj. Nakken. Vi har skrevet boka «Matematikkens kjerne» som mange høyskoler og universiteter bruker som pensum i barnehagelærerutdanningen. Sammen med matematikkseksjonen ved DMMH har vi også utviklet Norges første matematikkrom som er knyttet til en UH-institusjon.

Både i mitt arbeid som førsteamanuensis ved Humboldt-Universitetet i Berlin, som vikarierende professor ved høyskolen i Schwäbisch Gmünd og ved Dronning Mauds Minne Høgskolen hjalp jeg lærerstudenter med å planlegge, gjennomføre og evaluere læringsprosesser for barn. Mitt ønske er å koble undervisning og forskning tett sammen gjennom å la studenter delta i pågående forskningsprosjekter. Jeg har vært veileder for både bachelor- og masterkandidater.

Jeg er opptatt av å gi studentene gode faglige ferdigheter, så vel som metodiske ferdigheter i matematikk. Dessuten synes jeg at det er viktig at studentene utvikler et godt forhold til matematikk for å kunne begeistre barn.

Sosiale nettverk

Homepage Facebook Instagram YouTube Linked In ResearchGate

Utdanning

26.11.2003 til 25.11.2005

Lærer i fysikk, tysk og matematikk ved Walter-Gropius-Skole i Berlin, Tyskland

Eksamen: 2. Statseksamen som lærer

01.10.1995 til 05.12.1997

Lærerstudium i fysikk, matematikk og tysk ved Humboldt-Universitetet i Berlin, Tyskland

Eksamen: 1. Statseksamen som lærer

01.10.1987 til 14.03.1995

Fysikkstudium ved Det Frie Universitetet Berlin, Tyskland

Eksamen: Diplom Physiker (tilsvarer en mastergrad i fysikk)

01.09.1980 til 23.06.1987

Ungdomsskole og videregående skole: Albrecht-Dürer-Videregående Skole (Gymnasium) i Berlin, Tyskland

Generell studiekompetanse: Abitur

01.08.1974 til 31.07.1980

Barneskole: Schliemann-Grunnskole i Berlin, Tyskland

Forskning og utvikling

Jeg er leder av den EECERA SIG'en Mathematics Birth to Eight Years. Mine aktuelle forskningsprosjekter er SCOP og Studentaktiv undervisning i matematikk og RLE.

 • Målet med prosjektet SCOP (Stochastics in Children's Outdoor Play) er å analysere hvordan barns matematikk dukker opp i ulike leksituasjoner, spesielt utelek. Målgruppen er 3-5-åringer. Forskningsspørsmålet er hvordan matematisk tenkning med vekt på stokastiske ideer (tanker om sannsynlighet og statistikk) oppstår i barns lek utendørs, med tanke på både fri, barnestyrt lek og strukturert voksenstyrt lek. Jeg er interessert i å finne svar på de følgende spørsmålene:

  • Hva er rollen til materialer og ressurser?
  • Hvordan uttrykker barn og personalet sine matematiske/stokastiske forestillinger verbalt og nonverbalt?
  • Hvordan viser barn sin matematiske/stokastiske tenkning?
  • Hvilke ideer vekker spontant barnas interesse?
  • Hvordan beriker disse matematiske ideene leken?
  • Og hvordan beriker leken barns matematiske tenkning?

  Resultatene fra undersøkelsen skal publiseres på engelsk i en bok fra Routledge forlaget.

 • Utviklingsprosjektet «ViduKids» handlet om å lage videoer om matematikk sammen med barnehagebarn. Det var oppfølgingsprosjektet til «vidumath» og som dette et europeisk prosjekt som får støtte fra Erasmus+-programmet.Prosjektet ble avsluttet i juli 2023.
 • Utviklingsprosjektet «AutoSTEM» handlet om å bruke mekaniske leker for å jobbe med realfag i barnehagen. Det er også et europeisk prosjekt som fikk støtte fra Erasmus+-programmet. Det blir avsluttet i 2020.
 • Matematikkrommet ble utviklet av matematikkseksjonen ved DMMH. Med et forskningsprosjekt undersøker jeg hvordan barn bruker rommet og hvordan det bidrar til barns matematiske forståelse.
 • Jeg samarbeider også med Prof. Dr. Sigrid Blömeke ved CEMO og kollegaer fra Humboldt-Universitetet i Berlin i et internasjonalt forskningsprosjekt for å studere «Struktur, nivå og utvikling av profesjonell kompetanse for barnehagelærere i matematikk (KomMa)». Pro-KomMa er følgeprosjektet som jeg er fortsatt involvert i.
 • Med utgangspunkt i KomMa-prosjektet har jeg forsket på mine studenters matematikkangst. Det har nå blitt et eget forskningsprosjekt som heter «Barnehagelærerstudenters holdning til matematikk (Barholm)».
Publikasjoner

Du finner en fullstendig liste på Cristin, the Current Research Information SysTem In Norway.og på min hjemmeside under https://oliver-thiel.info/research.