Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Si fra

Ta kontakt dersom du har forslag til forbedringer eller vil komme med innspill til virksomheten ved DMMH. 

Vi ønsker å videreutvikle si ifra-portalen og disse nettsidene, tilbakemeldinger på forbedringer som kan gjøres sendes til kvalitet@dmmh.no. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger. 

Om du er usikker på hvordan du skal varsle eller ønsker å snakke med noen, ta kontakt med kvalitetsrådgiver Maria Sødal Haugen på kontor 101 eller en av høgskolens studieveiledere
Å si fra om forhold som ikke fungerer ved høgskolen er viktig for å kunne rette feil og gjøre forbedringer til det beste for ansatte, studenter og andre. Velg meldeskjema som passer for din sak, og les mer nedenfor.

Det er mulig å si fra om saker anonymt, og du kan si fra muntlig til kvalitetsrådgiver Maria Sødal Haugen, prorektor Kris Kalkman eller en av høgskolens studieveiledere om du ønsker. Du kan også sende en epost til kvalitet@dmmh.no om du er usikker på hvordan eller hvor du skal henvende deg. 

Vi anbefaler at problemer løses på lavest mulig nivå og anbefaler deg å ta direkte kontakt med den saken gjelder, din klassestyrer eller faglærer.