Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Melding om interne forhold

Dette er en varslingskanal for å komme i kontakt med saksbehandler med tanke på:

  • det som fungerer bra, som dermed bør beholdes og/eller gis større plass
  • det som bør forbedres
  • det som det må gjøres noe med snarest


SKJEMA FOR Å MELDE OM INTERNE FORHOLD VED DMMH

Innleveringsmetode

Si i fra kanaliseres gjennom et skjema på DMMHs nettsider. Det viktigste er et felt der man med egne ord kan skrive sitt innspill, eventuelt at det finnes en mulighet for å laste opp et vedlegg. Dette skjemaet sendes til høgskolens kvalitetsrådgiver.

Du har tre muligheter med tanke på anonymitet. Du kan velge å være helt anonym, velge å være anonym for alle andre enn din saksbehandler eller å ikke være anonym.

Det vil noen ganger være behov for mer informasjon enn det innspillteksten gir rom for, og med tanke på tilbakemelding til innspiller, er det nødvendig at denne er kjent. Kunnskapen om navn tas bare fram i de tilfeller det er nødvendig for å kontakte innspiller, og vil være kjent for færrest mulig.

Saksgang

Kvalitetsrådgiver behandler henvendelser. Rådgiver sender svar til melderen om hvordan saken blir fulgt opp. Oppfølgingen vil være avhengig av hvilken type sak det gjelder.

Saker av praktisk art vil normalt bli fulgt opp umiddelbart ved at den ansvarlige for oppfølgingen får beskjed.