Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Varsling kritikkverdige forhold

Her menes blant annet brudd på lover, reglement og/eller etiske
normer. Eksempler: mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet, diskriminering,
rusmisbruk, uredelighet innen utførelse av undervisning, forskning, administrativ-tekniske
oppgaver, forhold som er til fare for personers liv og helse, farlige produkter, underslag,
korrupsjon, tyveri, bedrageri, økonomisk utroskap i tjenesten osv.

VARSLING (pdf)