Facebook
Gå til innholdet
Lukk
master_spesped

Her kan du ta barne- og barnehagefaglig mastergrad

Alle mastergradene er samlingsbaserte, med samlinger som varierer mellom 3 dager og en uke. Søknadsfrist 15. april.

Det er etter søknad mulig å ta masterne over lengre tid enn 2 år. Slik søknad kan sendes etter man har akseptert eventuelt tilbud om studieplass.


Les mer om våre masterprogram Søk om opptak på master

 

Oppbygging:

En mastergrad omfatter 120 studiepoeng, fordelt over ulike emner. Det siste semesteret leveres en masteroppgave med et selvvalgt tema. Det er mulig å innpasse tidligere utdanning i enkelte av masterne. Liste over innpassingsmuligheter.

Opptakskrav:

Se det enkelte studie for å se hvilken bachelorgrad som kreves for opptak. Mastergradsstudiene og enkeltemner innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Se viktig informasjon om C-kravet og hvordan karaktersnittet beregnes.

Jobbmuligheter:

Med en mastergrad er veien vid åpen. Du kan jobbe i barnehage, og du kan undervise i grunnskolen- og videregående skole. Du kan også få jobb innenfor høyere utdanning og forske videre med en phd. Du kan jobbe i offentlig forvaltning og ha lederjobber innen barnefaglige virksomheter. Hver enkelt master kvalifiserer til ulike jobber.

DMMH tilbyr opptak i Master i spesialpedagogikk og Master i barnehageledelse hvert år. Master i barnehagekunnskap og Master i barnekultur og kunstpedagogikk tilbys minimum annet hvert år.


Om bloggen