Gå til innholdet

Valg av fordypning

Opptak til fordypning i barnehagelærerutdanningen vil gjennomføres i løpet av vårsemesteret i andre studieår. Søknaden består av at du i utdanningsplanen din prioriterer 3 av fordypningene i ønsket rekkefølge. For studieåret 2019/20 åpnes det for søking fra og med 1. desember 2019. Søknadsfristen er 1. februar 2020. 

Opptak til fordypninger

Du søker fordypning i utdanningsplanen din på StudentWeb. Gå inn i din utdanningsplanen under menyvalget «Studier», eller som en del av semesterregistreringa. Øverst i utdanningsplanen vil det stå «Dine veivalg – Fordypningsvalg». Trykk på knappen «Velg» og sett opp dine ønsker.

Det tas forbehold om at det blir nok antall søkere til hver enkelt fordypning.

Når man søker, registrerer man tre søknadsalternativer i prioritert rekkefølge. Det er antall studiepoeng bestått og vektet karaktersnitt som avgjør hvem som får sin høyeste prioritet dersom det blir flere søkere enn det er plass til i en fordypning.

StudentWeb

Fordypningene kan endre seg fra år til år. I år kan du velge mellom følgende: