Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Valg av fordypning

Opptak til fordypning i barnehagelærerutdanningen vil gjennomføres i løpet av vårsemesteret i andre studieår. Du søker gjennom Studentweb. Du kan registrere din søknad om fordypning fra 1. desember, og søknadsfristen er 15. januar. Svar på søknad om fordypning vil bli offentliggjort i starten av mars.

Du søker fordypning i utdanningsplanen din på StudentWeb. Gå inn i din utdanningsplanen under menyvalget «Studier», eller som en del av semesterregistreringa. Øverst i utdanningsplanen vil det stå «Dine veivalg – Fordypningsvalg». Trykk på knappen «Velg» og sett opp din prioriteringsliste.

Når man søker, registrerer man tre søknadsalternativer i prioritert rekkefølge. Det er antall studiepoeng bestått og vektet karaktersnitt fra første studieår som avgjør hvem som får sin høyeste prioritet dersom det blir flere søkere enn det er plass til i en fordypning. 

StudentWeb
Det tas forbehold om at det blir nok antall søkere til hver enkelt fordypning.

Fordypningene kan endre seg fra år til år. I år kan du velge mellom følgende: