Gå til innholdet

Valg av fordypning

Opptak til fordypning i barnehagelærerutdanningen vil gjennomføres i løpet av vårsemesteret (ca. februar) i andre studieår. Søknaden består av at du i utdanningsplanen din prioriterer 3 av fordypningene i ønsket rekkefølge.

Opptak til fordypninger

Du søker fordypning i utdanningsplanen din på StudentWeb. Gå inn i din utdanningsplanen under menyvalget «Studier», eller som en del av semesterregistreringa. Øverst i utdanningsplanen vil det stå «Dine veivalg – Fordypningsvalg». Trykk på knappen «Velg» og sett opp dine ønsker.

Det tas forbehold om at det blir nok antall søkere til hver enkelt fordypning.

Når man søker, kan man velge to søknadsalternativer i prioritert rekkefølge. Det er antall studiepoeng bestått og vektet karaktersnitt som avgjør hvem som får sin høyeste prioritet dersom det blir flere søkere enn det er plass til i en fordypning. Svar på søknad om fordypning blir hvert år sendt ut i løpet av april.

StudentWeb

Fordypningene kan endre seg fra år til år. I år kan du velge mellom følgende: