Gå til innholdet

Valg av fordypning

Opptak til fordypning i barnehagelærerutdanningen vil gjennomføres i løpet av vårsemesteret i andre studieår. Du søker gjennom Studentweb, hvor du i utdanningsplanen prioriterer 3 av fordypningene i ønsket rekkefølge. Du kan registrere din søknad om fordypning fra 1. desember 2019 til 1. februar 2020.

Opptak til fordypninger

Du søker fordypning i utdanningsplanen din på StudentWeb. Gå inn i din utdanningsplanen under menyvalget «Studier», eller som en del av semesterregistreringa. Øverst i utdanningsplanen vil det stå «Dine veivalg – Fordypningsvalg». Trykk på knappen «Velg» og sett opp din prioriteringsliste.

Det tas forbehold om at det blir nok antall søkere til hver enkelt fordypning. 

Det gis opptak til 40 studenter på følgende fordypninger

  • Barndom, helse og livsmestring
  • Mangfoldig språkmiljø i barnehagen
  • Realfag i leik og læring

På fordypningen "musikk, drama, kunst og håndverk" gis det opptak til 32 studenter, og fordypningen "Internasjonalt semester" har en egen søknadsportal i tillegg til søknaden i Studentweb.

Når man søker, registrerer man tre søknadsalternativer i prioritert rekkefølge. Det er antall studiepoeng bestått og vektet karaktersnitt fra første studieår som avgjør hvem som får sin høyeste prioritet dersom det blir flere søkere enn det er plass til i en fordypning. 

StudentWeb

Fordypningene kan endre seg fra år til år. I år kan du velge mellom følgende: