Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen

Fordypningsenheten Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen er rettet mot kunstfaglig og pedagogisk arbeid i barnehagen, og gir studenten solid kompetanse og erfaring i å bruke disse fagene i barns lek, læring og danning.
Emnebeskrivelse
Musikk, drama, kunst og håndverk er fag som tilhører barnehagepedagogikken, så langt tilbake som barnehagen har eksistert som samfunnsinstitusjon. Kunstfagene har vært og er sentrale fordi de er kulturbærende, og fordi fagområdene er uttrykksbærere for hele mennesket. Hva er vi mennesker uten fortellingene, sangene, dansene og bildene? Hva er barndommen uten disse inntrykkene og uttrykkene?

Innholdet i fordypningsenheten består av énfaglig undervisning i musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk, samt tverrfaglige prosjekter. Gjennom et større tverrfaglig prosjektarbeid i barnehagen, vil studenten få kompetanse i å gjennomføre et pedagogisk utviklingsarbeid med fordypningsfaglig innhold. 

En sentral arbeidsmåte er praktisk skapende arbeid. Verksted- og atelierarbeid, dramatisering, fortelling, improvisasjon, musikalsk samspill, sang og studioarbeid er eksempler på praktiske arbeids- og læringsformer. Målet med denne fordypningen er at studenten skal utvikle sin yrkesidentitet som kompetent barnehagelærer med kunstfagene som en viktig base.