Facebook
Gå til innholdet
Lukk
armel_web
Dette er faktisk noe mer enn bare barnepass. Vi hjelper barna til å bli gode samfunnsborgere.

- Armel Mbuebue
Det er noe med å ta vare på ungene og hjelpe dem å bli gode samfunnsborgere. Hjelpe dem til å bli komfortable med seg selv, finne ut hvem de er.

Det motiverte meg til å ville jobbe mere med dette.

- Det har vært en øyenåpner for meg å se viktigheten av barnehagelærerens rolle

Før så jeg på barnehageyrket som en form for barnepass når foreldrene var på jobb. Men gjennom det første året har jeg lært å verdsette barnehagelærerens rolle i å støtte barnets utvikling og læring. Det har vært en øyeåpner for meg å se viktigheten av denne rollen. 

For meg som har jobbet med barn og ungdom tidligere, har jeg også hatt stor nytte av å ha teoretisk kunnskap til grunn for min tidligere praksis. Jeg ønsker å være bevisst på de valgene jeg tar, og derfor er kunnskapen jeg får på DMMH viktig for meg.

- En god barnehagelærer kan utgjøre en stor forskjell i et barns utvikling.

Du er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barnet. Det er gjennom trygge omgivelser at barnet kan utvikle seg selv på en positiv måte. Sammen med den faglige, pedagogiske og etiske kompetansen skal vi legge til rette slik at barnet er trygt. Barnehagen skal være en lærende organisasjon, som betyr at de ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan man kan best arbeide med målene til barnehagen.

Det har vært spennende å være student ved DMMH. Jeg liker godt å jobbe i grupper da vi har muligheten til å dele kunnskap med hverandre, og spesielt når gruppene består av studenter fra forskjellige kulturer og forskjellig bakgrunn.