Facebook
Gå til innholdet
Lukk
ole_ekker_dmmh_09_11_2020_imgp1415_mindre
Ønsket mitt er at studentene står støtt og er trygge i den jobben de skal gjøre, det er viktig for meg. 

Møt Cecilie Dyrkorn Fodstad

Førstelektor i norsk.  Underviser i år på Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse, og på videreutdanningen Barns språkutvikling og språklæring. 

ole_ekker_dmmh_09_11_2020_imgp1453_mindre
Jeg har hovedfag i nordisk litteratur og underviste på videregående skole da en venninne av meg sa jeg burde søke jobb på DMMH. Etter at hun hadde fortalt mer om høgskolen var jeg solgt. Billedbøker - jeg hadde en drøm om å jobbe med billedbøker men jeg visste ikke at det var mulig før jeg ble kjent med DMMH. 

Billedbøkenes betydning

Ingenting åpner mer for gode samtaler mellom voksne og barn enn billedbøker. Formidling av bøker har ikke blitt mindre viktig i den digitale verden, en verden som preger voksnes hverdag der de forsvinner bak sine datamaskiner, iPader og mobiler, og der barna forsvinner inn i sine digitale verdener. Faren er at vi får færre samtaler mellom voksne og barn og dermed mindre samspill. 

Bøker er viktige av mange årsaker. De åpner for et litterært språk som ikke tilhører språkhverdagen vår. Barna blir kjent med lavfrekventerte ord, ord som ikke er så vanlige, gjennom bøkene. Billedbøker er også en viktig referanseramme, og noe en kan samles om. Bøker kan være utgangspunkt for lek. I dag har barna veldig mange ulike input, men de kan samles rundt en bok, som igjen blir et utgangspunkt for felles lek. 

Et godt språkmiljø i barnehagen kan være avgjørende for mange barn.

Det må vi ikke glemme, og det må vi jobbe hardt og bevisst for å skape.

Flere barn enn noensinne har barnehageplass og gjennomsnittlig tilbringer barna 41 timer i uka i barnehagen. Det er kjempeviktig at barnehagen tilbyr nærhet, språk og samtaler. Ikke alle barn har foreldre som leser for dem og her kan barnehagen gjøre en forskjell. Å synge masse, leke med rim og regler, billedbøker, undre oss sammen, involvere barna i leiken, alt er med på å styrke språkmiljøet.

På linja barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse har norskfaget en sentral plass. Vi ser at flerkulturelle barn med svake norskkunnskaper får dårligere utbytte av lesing og skriving fordi de mangler et språklig repertoar. For å skape et godt språkmiljø i barnehagen må man ha gode samtaler, delta i leiken, og ha et godt samspill mellom barn og voksne der alle er inkludert. Jeg vil bidra til at barn blir sett, får leke og får delta.

Jeg vet hva jeg vil at studentene skal ha med seg i kofferten fra DMMH. 

Ønsket mitt er at studentene står støtt og er trygge i den jobben de skal gjøre, det er viktig for meg. Jeg ønsker meg delaktige studenter, som vet hva de skal gjøre for å skape et positivt språkmiljø, og hvorfor. Jeg kan komme med noen perspektiver som åpner opp og gir studentene et grunnlag for å forstå den hverdagen de kommer ut i, hvordan språkmiljø og kulturer dannes, og hvordan de kan bidra til å gjøre gode grep i hverdagen som bidrar til å styrke barnas språk. Jeg håper jeg er en tydelig lærer. Jeg vet godt hvor jeg vil og da er det forhåpentligvis lett for studentene å følge meg.

Som barnehagelærer skal du kunne begrunne valgene du gjør for foreldre, kollegaer og ledelse. Det er kun gjennom å kunne begrunne at de kan få styrket språkmiljøet i barnehagen. Det er ikke bare én måte å gjøre det på, men de som jobber i barnehagen skal vite hva som bidrar til et godt språkmiljø. Kreativitet og humor er viktige fundament for dette. For å få en samtale som blomstrer må vi ha det kjekt og det må være lov å utforske språket.

Jeg har veldig stor respekt for den jobben studentene våre skal gjøre i barnehagene, sammen får vi dem rustet til dette.