Facebook
Gå til innholdet
Lukk
ole_ekker_dmmh_09_11_2020_imgp1486_mindre

- Når du kan se at studenten har en aha-opplevelse og får en erkjennelse de ellers ikke ville ha hatt, når du ser at det knaker i hjernebarken og øynene uttrykker ny forståelse og mestring, det er et av de fineste stundene på jobben.

Gjertrud Stordal


Møt Gjertrud Stordal

Førstelektor i samfunnsfag og faglærer på fordypningen Barnehager i internasjonale perspektiver. 

ole_ekker_dmmh_09_11_2020_imgp1572_mindre
Samfunnsfaget har en viktig rolle i å synliggjøre betydningen av barnehager både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Gode barnehager er en nøkkel til stabile, bærekraftige samfunn. Barnehagens betydning i samfunnet kommer godt til syne nå under koronapandemien. Hvis barnehagene stenger faller et av navene i samfunnet ut.  Barnehagen er helt nødvendig for å skape et levende lokalsamfunn.

Det er i barnehagen det begynner; det er der barna opplever et demokrati for første gang og der møter de mennesker som både er annerledes og lik dem selv. Det er i barnehagen mange barn for første gang inngår som deltagere i et fellesskap utenfor familien. Kommuner som vil ha en stabil befolkning må tilby gode barnehagetjenester. Samfunnsfag bidrar med viktige perspektiver på barnehager og betydningen for barna, foreldrene og de ansatte på avdelingene.

Barnehage er et bærekraftsmål

Så godt som alle barn i Norge går i barnehage, og den kunnskapen vi har i dag viser hvor viktig barnehagene er. Hele samfunnet vårt er bygd på at barna går i barnehage. Barnehageloven fastslår at kommunene plikter å gi barna et godt barnehagetilbud og de må sette i verk tiltak hvis barn opplever mobbing og trakassering. Hvordan barna har det i barnehagen har store konsekvenser for enkeltindivider og samfunn. Barn som står utenfor barnehagen eller opplever et dårlig barnehagemiljø, blir frarøvet grunnleggende muligheter for leik, læring og utvikling.

FN’s bærekraftsmål handler om å se sosial, økonomisk og miljømessig utvikling i sammenheng. Et av de 17 viktige bærekraftsmålene handler om å redusere ulikheter i og mellom land. Her har barnehagen en viktig oppgave. Noen steder, særlig i land med få støtteordninger, er det i barnehagen at mange barn får servert sitt eneste faste måltid om dagen. Derfor må vi også løfte blikket utover og ha et globalt perspektiv når vi jobber for gode barnehager. Barn har de samme rettighetene uavhengig av hvor de bor, men hva rettigheten betyr vil variere.  

DMMH har lang erfaring i å samarbeide med barnehagelærerutdanninger andre land, blant annet var vi med å starte opp Competence Building Network som jeg har fått bli en del av. Nettverket består av utdannere fra 6 afrikanske land og DMMH i Norge. Det har som mål å bygge opp gode utdanningstilbud for førskole-/barnehagelærere i land i det sørlige og østlige Afrika, og på den måten være med å gi alle barn en god start i livet. 

Internasjonal utveksling

 Nettverket har også åpnet for at vi kan tilby utveksling til afrikanske land, i tillegg til Europa og USA. Å dra på utveksling er veldig lærerikt og en god erfaring å ha med seg som barnehagelærer i Norge. Utveksling inkluderer 25 dager praksis. Praksisen kan være en utfordring, fordi man opplever andre måter å utforme barnehager på, andre måter å forholde seg til barn, foreldre og kollegaer på. Men kunnskapen studentene får med seg hjem gjør dem sterkere og mer bevisste som barnehagelærere og ledere tilbake i Norge. 

Mange opplever å bli konfrontert med sine egne blindsoner gjennom utveksling i et annet land. Det man tar for gitt blir ikke så selvsagt lenger og man må ut av sin egen komfortsone. Men man styrkes av å håndtere utfordringene man møter. Noen vil snuble og oppleve at de går på trynet, men lærer at det går bra allikevel. Det å ikke forstå alt og snakke på et annet språk enn sitt morsmål er med på å gi et utvidet repertoar av forståelse og kommunikasjon som er kjempenyttig å ha med seg inn i barnehagene i Norge.

Barnehagene trenger modige, reflekterte og empatiske barnehagelærere

I undervisningen og veiledning prøver jeg å legge til rette for at studentene skal tro på seg selv og være modige profesjonsutøvere. I timene mine opplever studentene at de blir lyttet til og anerkjent, og oppfordres til sette ord på det de mener, tenker og tror. 

Som lærer er jeg veldig opptatt av å formidle kunnskap, og av å gjøre den tilgjengelig for studentene. Men det handler også om å utfordre studentene og utvikle kunnskap om at finnes det mange måter å forstå et fenomen på, og mange måter å gjøre ting på. 

Jeg er nok en veldig engasjert lærer. Vi bruker mye tid på å diskutere, øve på å lytte til andres argument og på å få frem egne standpunkter. Jeg ønsker at studentene skal se sammenhenger mellom det nære og det fjerne, det lille og det store, gjennom å løfte blikket litt opp fra hverdagen og være stolte av barnehagen. 

Jeg opplever av og til små, gyldne øyeblikk i undervisningen. Når du kan se at studenten har en aha-opplevelse og får en erkjennelse de ellers ikke ville ha hatt, når du ser at det knaker i hjernebarken og øynene uttrykker ny forståelse og mestring, det er et av de fineste stundene på jobben. 

Det å få jobbe sammen så mange flinke og kompetente folk som alle er opptatt av barnehagefeltet er også et stort privilegium.