Facebook
Gå til innholdet
Lukk
jorgen-moe-ute-pa-dmmh
Vi vet hvor viktige kunstfagene er i barnehagen. De har en egenverdi som er nesten hellig for meg.

JØRGEN MOE

Møt Jørgen Moe

Førsteamanuensis i Kunst og håndverk, underviser på Bachelor barnehagelærerutdanning og Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk.

jorgen-moe-dmmh
Læringskurven var bratt da jeg begynte på DMMH i 2008. Jeg er utdannet kunsthåndverker med hovedvekt på keramisk kunst og har blant annet arbeidet med skulptur, installasjon og kunstnerisk utsmykning, blant annet i en barnehage. I tillegg har jeg tatt en pedagogisk utdanning. 

Det å være kunstner, pedagog, og forsker bidrar til at jeg har ulike blikk og tilnærming, men også en helhetlig forståelse, både til faget, barnehagelæreutdanningen og profesjonen. Jeg liker å jobbe med studenter, å møte de forskjellige menneskene de er.

Vi utdanner ikke studentene til å bli kunstnere

Som lærer handler veldig mye av jobben min om å løfte frem de muligheter som ligger innen faget og fagområdet ovenfor studentene. Det er jo ikke slik at vi skal utdanne dem til kunstnere, men heller sørge for at de får en faglig ballast og trygghet å møte barnet og initiere kunstfaglig aktivitet i barnehagen. 

Kunstfagene er viktige i barnehagen

Vi vet hvor viktig kunstfagene er i barnehagen. De har en egenverdi, som nærmest er hellig for meg. Kunstfag har en annen tilnærming til læring enn andre fag, og gir andre muligheter for lek, danning og utvikling. Det at barna får muligheten til å være i skapende prosesser bidrar til at de får uttrykke seg og få nye erkjennelser. Barn blir utsatt for nye inntrykk hele tiden. Kunstfag er en fin kanal å få uttrykt disse. Gjennom kunstfagene ser vi at barna får en måte å undre seg over verden på.

Ingen fasitsvar i kunstfagene

I kunstfagene er det ikke nødvendigvis noen fasitsvar. Min opplevelse av fargen rødt, er ikke den sammen som Gabriel på 4 år eller en student. Å arbeide med disse fagene bidrar til en annen erkjennelse av omverdenen. Jeg er blant annet opptatt av de yngste barna og sanseerfaring i møte med forskjellige materialer. Vann kan både være det deilige kveldsbadet, den skitne sølepytten, snøen som smelter på lekeapparatet. Løvet kan være både frossent og sprøtt, lunt og mykt. 

For å overføre dette til studentene, fyller jeg to baljer med veldig våt leire. Den ene er iskald, den andre god og varm. Her får studentene erfare både det å bli skitten, men viktigere, at de samme materialene gir helt forskjellige opplevelser. Slik gjør de seg konkrete erfaringer og kan reflektere over sanseapparatet, og hvor viktig det er. Hvorfor er den ene balja ekkel å stikke fingrene i og hvorfor er den andre god?    Det er fantastisk når studenten forstår verdien av at barna får utviklet seg inne dette feltet. 
 

Det tverrfaglige perspektivet er sentralt

Vi kobler inn andre fag også, det tverrfaglige perspektivet er sentralt i barnehagelærerutdanningen. Det har vært veldig givende å jobbe frem den muligheten som ligger til å bruke kunst og håndverk i samarbeid med andre fag. Når vi holder på med Landart for eksempel, fokuserer vi også på matematikk, samspill og naturfag. Mange av aktivitetene i kunstfagene er knyttet til det å være i samspill med andre. 

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

DMMH tilbyr master i barnekultur og kunstpedagogikk. Det er viktig å ha mulighet til å gå i dybden i et fagfelt som er så viktig innen barnehageprofesjonen. Det å få en dybdeforståelse innen kunstfagene, og muligheten til å dyrke det du er god på eller er interessert i, vil heve det faglige nivået ditt generelt innen fagfeltet. 

Man ser tendenser i samfunnet der kunstfagene sakte men sikkert blir nedprioritert og neglisjert. På så måte har kunstfagene og denne masteren på DMMH et viktig samfunnsmandat – å stoppe og reversere en slik utvikling, og bidra til at den kunstfaglige kompetansen i barnehagen øker.