Facebook
Gå til innholdet
Lukk
marit-heldal-dmmh-2
Barndommen min har enorm betydning for den jeg er i dag. Jeg har en veldig sterk opplevelse av min egen barndom. Det var derfor jeg ble barnehagelærer.

MARIT HELDAL

Møt Marit Heldal

Høgskolelektor, underviser på Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv og på videreutdanning i veiledningspedagogikk.
marit-heldal-foran-dmmh
Jeg ble barnehagelærer fordi jeg har en veldig sterk opplevelse av min egen barndom. Det er så mye jeg husker, jeg husker det å savne, jeg husker glede, hvor artig det var å leke og jeg husker usikkerhet. 

Jeg har i det hele tatt en veldig kroppslig opplevelse av det å være barn. Jeg hadde også tenkt på å bli botaniker, jeg synes det er fascinerende å få ting til å gro. Men i stedet for å jobbe med blomsterhager valgte jeg å jobbe med barnehager. Barn er de vakreste blomstene av alle.

Vi må lytte til barna

Barndommen min har en enorm betydning for den jeg er i dag. Jeg husker at som barn var jeg veldig oppgitt over voksne som ikke tok barn på alvor. Mennesker er mennesker, uavhengig av alder. I bunnen skal det ligge en respekt for hvert enkelt menneske, uavhengig alder, kjønn og etnisitet. Når voksne skal bestemme hva som er viktig for barn må vi lytte til hva barna har å si.

Barndommen har en viktig egenverdi

Året før skolestart fikk jeg begynne i en barnehage. Det ble et sterkt møte med voksne som tok meg og de andre barna i barnehagen på alvor. 

Den anerkjennelsen ønsker jeg at alle barn i barnehager får. Det viktigste for meg er at vi har et tilbud til barn som er så bra som overhodet mulig. Jeg kan ikke forestille meg noe som er viktigere. 

Det å la barn få være barn må vi verne om. Barndommen har en viktig egenverdi som samfunnet i sin helhet skal verdsette. Barn må ha tid til å være kreative. Jeg ønsker meg en verden som er i endring og utvikling mot noe positivt. Skal vi få fremtidige borgere som tenker annerledes og nytt er vi avhengige av barnehager som gir rom for å utvikle kreative mennesker. 

Studentene utvikler seg på DMMH

Det beste ved å være lærer på DMMH er når jeg opplever prosessen som handler om studentenes faglige bevissthet. De går fra å synes at barnehagen og barn er interessante til å utvikle et faglig engasjement, fra en praktisk tilnærming til å få den faglige profesjonelle tilnærmingen, fra at dette er det artig å holde på med til å skjønne hvorfor det er viktig. 

Studentene utvikler seg mens de går her. De blir ansvarlig voksne som ønsker å gjøre en endring i barns liv. Jeg blir glad når jeg merker studentens engasjement for profesjonen. 

Bidra til å styrke barnehagelærerens selvfølelse

Da jeg studerte på DMMH bestemte jeg meg for at her ville jeg tilbake å jobbe. Jeg syntes det da og synes fortsatt, at DMMH er en flott arbeidsplass hvor innholdet er særlig samfunnsnyttig. 

Jeg ønsker å bidra til å styrke barnehagelærernes profesjonelle selvfølelse slik at de kan møte i arbeidslivet med viten om egen betydning. Det å føle seg viktig og betydningsfull er avgjørende for innsats, uavhengig av alder eller rollen du fyller. Å få lov til å jobbe på en høgskole som verdsetter betydningen av glede, et helhetlig syn på mennesket, humane verdier, en høgskole der man er opptatt av å samarbeide og gjøre hverandre gode er et privilegium. 

Denne arbeidsplassen betyr mye for meg og gjenspeiler verdier som jeg verdsetter. Det samme gjør pedagogikkfaget som jeg underviser i. Pedagogikk handler til syvende og sist om livet.