Facebook
Gå til innholdet
Lukk
ole_ekker_dmmh_09_11_2020_imgp1730_mindre
- Musikk kan bidra til livskvalitet og læring. Jeg som underviser ønsker å gi studentene en musikkgnist som kan videreføres til barna.

Thomas Nguyen

Møt Morten Sæther og Thomas Nguyen

Underviser i musikk på bachelor-, master- og andre videreutdanningsnivå.

ole_ekker_dmmh_09_11_2020_imgp1785_mindre
Morten: Jeg visste tidlig at jeg ville holde på med noe innenfor musikk og studerte blant annet pedagogikk, spesialpedagogikk, billedmediekunnskap og drama før jeg avsluttet studiene med hovedfag i musikk. 

Ved siden av studiene har jeg alltid hatt mange jobber innenfor kulturfeltet. Blant annet har jeg undervist i saksofon i kulturskolen. Det gjorde noe med identiteten min, det var morsomt å undervise i musikk. Jeg har hatt veldig gode musikklærere og har opplevd betydningen av hva en lærer kan bidra med i andres utvikling. 
Thomas: Jeg gikk, som Morten, også musikklinja og hadde i likhet med ham en stor opplevelse av å møte likesinnede der. Etter militæret studerte jeg musikkvitenskap og fikk en utøvende mastergrad i komposisjon. Jeg begynte tidlig å jobbe som gitarlærer under studiene. Det er spennende og givende å lære bort musikk, både til de med mye og lite erfaringsgrunnlag. 

Morten: Jeg har vært ansatt på DMMH i snart 30 år, og Thomas er inne i sitt 4. Vi deler undervisningen i et par klasser, da får de beste fra oss begge. Thomas har innblikk i den nyeste teknologien, han følger ivrig med og er god på gitar og ukulele som alle studentene må lære seg å spille. Selv har jeg lang erfaring med forskning på barn og barnehage og har hatt mange forelesninger i musikkpedagogikk, vi utfyller hverandre veldig bra.  

Studentene må gjenoppdage musikkgleden

Thomas: Det viktigste med undervisningen er å få studenter til å gjenoppdage musikkgleden og innse verdien av å holde på med musikk sammen med barn.

Studentene kommer ofte med ulik musikkbakgrunn. I denne sammenheng må undervisningen ta utgangspunkt i studentenes ståsted slik at den kan bidra til at får alle kan få utvikle seg. Det er veldig givende å høre at studentene gleder seg til musikktimene og opplever den som meningsfull. Vi har flere øvingsrom, et studio og to musikkrom med mange instrumenter på høgskolen, som er i hyppig bruk.

Morten: Mange har bestemt seg for at de ikke kan uttrykke seg musikalsk, de har en veldig streng definisjon på hva musikalitet er, de tror du må kunne veldig mye for å spille og synge med barn og for hverandre. Vi prøver å hjelpe studentene til å gjenoppdage tidligere positive musikkerfaringer og kanskje blåse liv i et glemt repertoar, som for eksempel barnesangene.
 
Av og til kan jeg få et kick når undervisningen flyter, da handler det gjerne om et godt samspill mellom lærer og studenter. Det beste er når en opplever at studentene oppdager sin egen musikalitet og synger og spiller med glede. 

Thomas: Jeg er opptatt av å skape gode og trygge omgivelser, det skaper grobunn for at studentene opplever glede med musikkaktivitetene. Jeg vil at det skal være en musikalsk lavterskel slik at studentene kommer i gang. Det handler ikke om å kunne spille eller synge perfekt; det handler heller om å skape entusiasme og oppleve musikalsk glede. Jeg prøver å skape en trygghet i klasserommet, der det faktisk er studentenes innsats og holdning til musikkfaget som teller, og ikke deres ferdighetsnivå. I tillegg er jeg opptatt av at studentene kan medvirke og komme med innspill i undervisningen.  

Morten: Jeg har ikke tro på lange forelesninger, det gir liten læringseffekt. Det viktigste er å få studentene i aktivitet slik at de lærer seg selv å lære. Læringsprosessen handler mest om å praktisere og øve selv. For å motivere studentene gjelder det å variere undervisningsformene og appellere til både hode og alle sansene.  

Musikk har en sterk egenverdi

Morten: Musikk handler om å gjøre de enkle, morsomme menneskelige tingene i barnehagen. De første erfaringene med musikk er viktig for at barna skal våge å utfordre seg selv. Utfordringen vår er å få studentene til å tørre og bidra med det de har.

Ofte legitimerer vi musikkfaget for at det er viktig for alt annet enn musikkopplevelsens egenverdi. Hovedintensjonen vår er at vi vil at studentene studerer musikken som fenomen, at musikk er en del av menneskets grunnleggende uttrykksform og at det har en verdi i seg selv. Men på samme tid, nettopp fordi musikk har en så sterk egenverdi kan den også ha terapeutisk verdi og bidra positiv utvikling blant annet av motorikk, kommunikative og sosiale ferdigheter. 

Thomas: Musikk er en stor del av barnas liv og har potensiale til å bidra til få at de utvikler seg på mange områder. Musikk kan bidra til både lek og læring, og ikke minst til et godt og lykkelig liv i barnehagen. Jeg vil gi gjerne tenne en musikalsk gnist hos studentene som de kan videreføres til barna i barnehagen. De skal ha det gøy, og inspirere barna til å være med i både spontane og  planlagte musikkaktiviteter.

Mindre musikk enn før

Morten: Ut fra senere forskning ser det ut til at det er blitt mindre plass til musikk i barnehagen. Flere forskere viser til at de ansatte i barnehagen kan ha en negativ musikalsk selvoppfatning. Dette kan bidra til at for eksempel sangen er på vikende front. Det uttrykkes at mange voksne kvier seg for å synge i barnehagen og er særlig redde for å synge så andre voksne i barnehagen hører dem.

Den musikalske bakgrunnen til ansatte i barnehagen er svært forskjellig, men det gjelder å skape et trygt og kanskje et mer uformelle musikalsk felleskap i barnehagen basert på andre kvaliteter enn forventninger til musikalske prestasjoner. Det er viktig at vi begynner med musikk i barnehagen slik at barn utvikler en fortrolighet til musikk, det vil de ha glede av hele livet.  

Barna blir invitert inn til DMMH

Morten:  På DMMH har vi tradisjon for at studentene møter barn i mange sammenhenger, ikke bare når de er ute i praksis. Jeg synes det er veldig bra at vi får til godt samarbeid mellom utdanningen og praksisfeltet. Vi inviterer gjerne barnehagene til høgskolen der vi kan involvere barna i forestillinger, skiaktiviteter, konserter, matematikkdager, Toddlerfestival osv. Dette gir studentene reelle opplevelser og erfaringer med hvordan fagene fungere i møte med barn.