Facebook
Gå til innholdet
Lukk
pal-intervju
- Det er ikke en rettighet å bli barnehagelærer, det er en mulighet.

Pål Gerhard Rystad

Pål Gerhard Rystad

Høgskolelektor i pedagogikk, underviser blant annet på linja for natur og friluftsliv, fordypningen Realfag i leik og læring, nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen,  og er tilknyttet høgskolens oppdragsenhet

ole_ekker_dmmh_09_11_2020_imgp1326_mindre
Jeg ville jobbe med mennesker, valget stod mellom en utdannelse innen helsefag eller barnepleie, det som nå kalles barne- og ungdomsarbeider. Jeg endte opp med barnepleien med praksis i barnehage.

Møtet med barna var fantastisk, jeg skjønte raskt at det var i barnehagen jeg ville være. De ansatte der løftet meg veldig og pushet meg til å utdanne meg videre. Med en pedagogisk utdannelse har du mer gjennomslagskraft i barnehagen, jeg hadde mange tanker og idèer jeg ville prøve ut og valgte derfor å søke mer utdanning.

Etter å ha jobbet flere år som enhetsleder i Trondheim kommune kom jeg "tilbake" til DMMH.

Det beste med jobben min er møtene med studentene

Samspillet med studentene er krevende, men også veldig givende. Jeg forventer av studentene at de er påkoblet, det må ligge en viss egeninnsats til grunn. I løpet av studiet må de være bevisst hvorfor de er her. Livet er langt, men det er for kort til å kaste bort tid på en utdannelse som ikke passer. Jeg krever mye av meg selv og det er ikke urimelig at studentene også bidrar til egen læring. 

Det skjer utrolig mye på de årene studiet varer. Mange er overrasket over at studiet er så krevende, men det er også utrolig givende når du har valgt rett. Har du den indre motivasjonen ser du at innsatsen du legger ned vil styrke deg den dagen du er ferdig. 

Det er viktig å få klassen trygg så vi kan ha gode dialoger

Vi jobber ikke alltid ut fra en fasit, men det vi alltid har fokus på er hva som er best for barna. Det må alltid diskuteres. Da jeg studerte på DMMH gikk diskusjonene høyt, vi engasjerte oss i alt. Det ønsker jeg for studentene mine også. Jeg provoserer og utfordrer gjerne litt og får dem til å tenke selv. Samtidig er jeg en raus lærer, jeg bryr meg om studentene og viser at jeg setter pris på dem. Og jeg bruker mye humor, det er viktig både i utdanningen og i barnehagen.

Samtidig er jeg ydmyk på at jeg selv skal lære. Jeg videreutdanner meg og vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva jeg kan gjøre annerledes for å bli en best mulig lærer for studentene.

Ledelse er en sentral del av utdanningen

Som pedagogisk leder i en barnehage har du mye ansvar. Du skal lede barnegrupper, foreldregrupper og personalet. Du får kunnskap om hvordan du skal skape sterke barnefellesskap og hvordan du kan legge til rette for leik, omsorg, læring og danning, som er en del av barnehagens mandat. Andre viktige tema er samarbeid og forståelse av barns hjem.

Noe av det jeg har hatt mest bruk for av det jeg lærte på DMMH er kunnskapen om å jobbe i grupper. Gruppeprosesser har et stort fokus i utdanningen, og ligger tett opp mot den virkeligheten studentene møter i barnehagen. I løpet av utdanningen blir de bevisst på hvordan de fungerer i grupper, hva de selv bidrar med.

Jeg har også satt pris på det praktiske arbeidet vi hadde på høgskolen, noe vi fremdeles har mye av. Koblingen av teori og praksis er en av de store styrkene ved DMMH. Jeg er stolt av at DMMH er en åpen høgskole, jeg opplever at barnehagene føler seg velkomne på campus. De kommer hit for å leke i gymsalen eller i parken, for å være publikum på forestillinger, for å utforske Matematikkrommet og delta i andre aktiviteter med og uten studenter. Jeg har stor tro på å samarbeide på tvers av fag og tema, det skaper så mye ekstra, og jeg ser at studentene også setter pris på at lærerne jobber sammen på tvers. 

Jeg lette etter noen som skapte et mangfold i personalgruppa

Da jeg som styrer skulle ansette folk i barnehagen tok jeg gjerne utgangspunkt i barnehagens kompetanseplan. Hva er det vi skal jobbe med i barnehagen, og hva slags kompetanse trenger vi å få inn? 

Jeg sjekket også hva slags fordypning søkerne hadde tatt under utdannelsen, og hva de hadde skrevet bacheloroppgave om. Hva kan de tilføre barnehagen av ny kunnskap? Jeg opplever at barnehagene har et sterkt ønske om å utvikle seg. Det er store muligheter for videreutdanning i barnehagen, og barnehagene er selv ivrige på å utvikle seg i takt med barnas og samfunnets behov.