Facebook
Gå til innholdet
Lukk
rolv-forside
Det jeg liker best med å jobbe her er studentene, kollegaene mine, og undervisningen. Det var derfor jeg søkte meg hit.

Rolv Lundheim

Førsteamanuensis på seksjon for natur, miljø og helse

rolv-lundheim
Jeg er utdannet biolog og har i tillegg et års studie fra førskolelærerutdanningen. Etter 15 år som forsker ville jeg prøve meg på noe som var mer variert og begynte å jobbe som naturfagslærer på DMMH. Det har jeg aldri angret på. 

Dagene i barnehagen skal være innholdsrike og spennende

Det er viktig for meg at studentene tar i bruk naturfag sammen med ungene. Dagene for ungene i barnehagen skal være innholdsrike og spennende. Barna skal utvikle seg gjennom opplevelser, noe naturfaget kan bidra til. Når barnehagelæreren er flink til å legge til rette for at ungene får stimulert nysgjerrigheten sin har ungene det kjekkere i barnehagen.
Som lærer er det viktig for meg å skape entusiasme og trygghet blant studentene, slik at de får tro på at dette kan de mestre og ta i bruk når de begynner å jobbe. Jeg er opptatt av å gi studentene mestringsfølelse, også når jeg gir dem tilbakemelding. Det er bedre å bygge opp selvtilliten deres der du kan enn å peke ut de stedene der de kommer til kort. Jeg prøver å kombinere det å være faglig seriøs med å ha det artig, vi må tulle og tøye litt. Men det må ikke bli slik at faget blir useriøst.

Uteundervisning, ikke tur

Vi har en del turer og ekskursjoner i naturfag, men vi kaller det uteundervisning. Det er noe annet enn en vanlig søndagstur. Det krever at både av lærer og student omstiller seg, og det er krevende for alle å holde samme fokus som i et klasserom. Undervisningen skjer på en annen måte utendørs enn i et klasserom. Vi legger vekt på at det er en annen måte å omgå hverandre på når vi er ute og er bevisst på at turer også er et sosialt aspekt, selv om alle turer har et faglig innhold som er lenket mot pensum og læringsutbytte. 

Noen studenter har dårlige erfaringer med naturfag fra tidligere utdanning. Andre har konkrete utfordringer, de er for eksempel redde for småkryp. Da må vi hjelpe dem med å jobbe med seg selv for å overvinne angsten slik at de ikke overfører den til ungene. Heldigvis har de aller fleste en god utvikling på det området.

Målet er ikke at studentene skal kopiere det vi har lært dem i timene

I undervisningen pugger vi ikke formler og den type ting som kanskje oppleves som litt tørt og kjedelig. I barnehagen legger vi mer vekt på opplevelsesaspektet enn læringsaspektet, men studentene må ha kunnskapen. En ting er viktig for oss, vi skal ikke lære dem et sett med aktiviteter, vi skal lære dem å utvikle naturfaglige aktiviteter sammen med barna. Vi skal ikke lære dem å bruke en kokebok, vi skal lære dem å lage en kokebok. 

Alle kan gå på internett og finne noe gøy med barna i naturen. Men det å ta utgangspunkt i hva barna er interessert i og å utvikle aktiviteter sammen med dem er en større utfordring og det er det viktig at studentene klarer. Vi legger også vekt på den naturligfaglige samtalen med ungene når vi holder på med noe. Hvordan kan vi fremme ungenes undring og får tankevirksomheten deres i sving? Å støtte samtalen slik at barna kan få uttrykke og utvikle sin undring, tanker og forklaringer er ofte en stor utfordring. 
I naturfag legger vi blant annet vekt på at studentene skal lære seg ulike arter. Veldig mange studenter synes de har godt utnytte av det og mener de har blitt mye flinkere til å se variasjoner i naturen. Der de tidligere bare så grønt gress ser de nå en eng med mange arter. Dette er også en øvelse i å bli oppmerksom. 

Naturfag er mye mer enn biologi. Vi holder også på med fysikk, kjemi, mekanikk og astronomi for barn. Selv er jeg med i et veldig artig EU-prosjekt der vi lager bevegelige leker av enkle materialer og forsker på utbyttet barn kan ha av å lage slike leker. Denne erfaringer er nyttig også for egen undervisning.

FNs bærekraftmål

De siste årene har bærekraftig utvikling kommet tungt inn i barnehagen. Det bør gjennomsyre de fleste fagene og er et overordnet tema i utdanningen. I den nasjonale revideringen av barnehagelærerutdanningen ledet jeg arbeidet med fagområdet natur, helse og bevegelse, og her var det enighet om at bærekraftperspektivet skulle løftes tydeligere fram.  

I undervisningen ser vi blant annet på hvilke aktiviteter man kan gjøre sammen med barna og hvordan barnehagen selv kan organisere seg som bærekraftig bedrift. Vi ser også på det globale perspektivet og legger vekt på FNs bærekraftsmål og hvilken relevans disse har for barnehagen.