Facebook
Gå til innholdet
Lukk
trond-loge-hagen-i-gymsalen-pa-dmmh
Barnehagelærerne skal være gode rollemodeller for barna i barnehagen. Da er det viktig at en kjenner seg selv godt og har et avklart forhold til hvordan en selv reagerer på situasjoner som utfordrer.
TROND LØGE HAGEN

Møt Trond Løge Hagen

Førstelektor. Klassestyrer bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

trond-loge-hagen-dmmh-2
Jeg ble hentet inn som vikar på DMMH, for å holde vinterkurs for studentene. Det var i 1999, siden da har jeg undervist på mange forskjellige deler av utdanningen. 

Jeg er ansatt på seksjon for fysisk aktivitet og helse. Min fagbakgrunn er innenfor idrett, biologi og pedagogikk. Jeg har blant annet hovedfag i biologi, men jeg fikk kompetanse og interesse for å jobbe med barn etter å ha jobbet med et større EU-prosjekt om barn og barneidrett. 

Vinteraktivitetsuke

Alle studentene våre skal gjennom en vinteraktivitetsuke, på Frøset gård i Bymarka i Trondheim. Frøset eies av DMMH og er en del av vår campus. Her bygger studentene opp et vinterleklandskap og så inviterer vi barn til å komme og leke sammen med oss. Studentene får både teoretisk og praktisk undervisning. 

Vinterkurset er et tverrfaglig prosjekt der grunnsteinene er fysisk aktivitet og helse, natur- og miljølære, kunst- og håndverk og pedagogikk. Men i tillegg til det faglige lærer studentene også masse om seg selv gjennom samarbeid, kommunikasjon, relasjonsarbeid og ledelse. 

Barnehagelærere er rollemodeller

Ofte kan det være litt vondt, etter en lang og krevende dag, å møte nye sider ved seg selv en kanskje ikke vil vedkjenne seg. Men det er utrolig viktig å kjenne, forstå og håndtere slike følelser. Barnehagelærerne er rollemodeller for barna i barnehagen. Da må de ha et avklart forhold til hvordan en selv reagerer på utfordringer. 

Vi ser at det blir veldig tette bånd mellom studentene i de klassene der studentene må utfordre seg selv og løse oppgaver gjennom samarbeid.

Utetiden må ha et innhold

Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv er en viktig linje. Norske barnehager har mye utetid og kommende barnehagelærere trenger praktisk trening i hvordan de kan tilrettelegge for pedagogisk aktivitet og læring i uterommet. Barna skal ikke bare være ute fordi vi har tradisjon for det. Utetiden må ha et meningsinnhold og barnehagelærerne må ha pedagogisk spisskompetanse på å være ute.  

Det er ikke noen krav til spesielle ferdigheter eller evner for å begynne på denne linja, men det er klart at du må være glad i å være ute og det forventes at studentene stiller med et åpent sinn og et sprekt hode. 
 

Studentene samarbeider med barnehager

Jeg har aller mest glede av jobben min når studentene gjør noe som kommer barnehagene til gode, som for eksempel Toddlerfestival, vinteraktivitetsuke og barneteaterfestival. Å lage noe sammen med studentene og presentere det for en barnegruppe gir meg masse glede. 

I tillegg til å undervise på master- og bachelorutdanningene jobber jeg også med faget Undervisnings- og høgskolepedagogikk, som flere av lærerne på DMMH følger. Det er en fin måte å bli kjent med hverandres undervisning på. Det skaper trygghet i lærerrollen, vi lærer av hverandre og ofte fører det også til nye undervisningssamarbeid mellom de forskjellige lærerne. 

Jeg tror den tradisjonelle måten å undervise på, med forelesninger, står foran en stor endring. Det vil fremdeles være viktig å tilegne seg kunnskap selv om vi har de fleste svar på mobilen vår. Men jeg tror dette vil skje gjennom mer varierte og interaktive former. 

Det er likevel svært mye som internett ikke kan gi oss svar på for eksempel knyttet til arbeid med kommunikasjon og ledelse. Når kunnskapen er en integrert del av deg selv fremstår en ofte med en annen autoritet. Dette må en trene på, slik at en blir bedre på å gjøre de viktige og riktige valgene i spontane situasjoner.