Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Praksis

Praksisstudier er en obligatorisk del av barnehagelærerutdanningen.

Praksis har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. Praksiskontoret organiserer praksisopplæringen, tildeler praksisplasser og har ansvar for samarbeidet med praksisbarnehagene.
Våre faste praksisbarnehager ligger i Trondheim og nærkommunene samt i Kristiansund/Molde og nærkommunene. Praksis gjennomføres fortrinnsvis i disse.
I tillegg til dette inngås avtaler med barnehager andre steder i landet ved behov. 

Praksis i barnehage gjennomføres individuelt eller i gruppe på 2 studenter. Praksis i grunnskole gjennomføres fortrinnsvis i gruppe på 4-6 studenter. Studentene skal få erfaring fra ulike praksisbarnehager og bli veiledet og vurdert av forskjellige praksislærere i løpet av studiet. Så langt det er mulig skal studentene ha en praksislærer av samme kjønn i løpet av studiet.
 

Selv om mange av studentene arbeider i barnehage, kreves det at de gjennomfører veiledet praksis. I praksisperiodene kan ikke studentene arbeide i egen barnehage samtidig som praksis gjennomføres.

Studentene skal før praksis svare på et spørreskjema i Itslearning hvor de legger inn informasjon som er relevant for tildeling av praksisplass. Informasjon om praksisplass publiseres i Itslearning ca. to uker før
praksisperioden. 

Studenter med særskilte behov kan søke om tilrettelegging, og få tilpasset praksisplass så langt det er mulig og ikke går på bekostning av faglige krav. 

Reisevei samt reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes. 

Praksis utenfor Trondheim:

Studenter kan etter eget ønske tildeles praksisplass ut fra geografiske forhold, så fremt dette ikke går på bekostning av faglige krav.

Dersom du ønsker praksis utenfor Trondheim, Stjørdal, Malvik, Orkanger eller Melhus,  gjør du følgende:

1. Last ned informasjonsskriv

2. Ta kontakt med aktuell barnehage for å undersøke muligheten for praksisplass. Send infoskriv/skjema per epost til barnehagen. (NB! Ta kontakt med en og en barnehage i gangen).

3. Når du har mottatt bekreftelse på at barnehagen kan ta imot deg i praksis og du har mottatt utfylt infoskriv/skjema, må dette sendes til praksiskontoret per epost (praksis@dmmh.no).

NB! Studenter som skal ha praksis i Trondheim og omegn, vil få tildelt praksisplass av praksiskontoret. Dere skal ikke ta kontakt med barnehagene selv.

Habilitet 

Studenter skal unngå å ha praksis i barnehager der de selv jobber, har jobbet, har gjennomført tidligere praksis eller har nære relasjoner til barn, foreldre eller ansatte.

 

Inger Bakken
Praksisansvarlig Inger Bakken praksis@dmmh.notlf: 73 80 52 56
Kine Iversen
Seniorkonsulent Kine Iversen praksis@dmmh.notlf: 73 56 83 59
Toril Havn Sæther
Førstekonsulent Toril Havn Sæther ths@dmmh.notlf: 73 80 52 18