Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Praksis

Praksisstudier er en viktig og obligatorisk del av barnehagelærerutdanningen. Praksis har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. Praksiskontoret organiserer praksisopplæringen, tildeler praksisplasser og har ansvar for samarbeidet med praksisbarnehagene. Praksiskontoret finner du i 2. etasje i hovedbygget.

Fravær i praksis høsten 2021

Praksis er en viktig del av barnehagelærerstudiet, og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsetter omfanget til minst 100 dager.

I midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av Covid-19, gis utdanningsinstitusjonene fullmakt til å gjøre unntak fra gjeldende rammeplaner og retningslinjer. Så langt det er forsvarlig skal det legges til rette for at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser.

I forbindelse med praksis høstsemesteret 2021 kan studenter få godkjent inntil 20% fravær fra praksis. Fraværet dokumenteres ved egenmelding som legges ved sluttvurderingen. En forutsetning for å gå godkjent fraværet er at studenten får gjennomført alle oppgaver, og oppnår læringsutbyttene for praksis.

Ved eventuelt fravær over 20 % vurderer praksiskontoret sammen med student, praksislærer og praksisveileder om studenten skal ha restpraksis eller om hele praksisperioden må tas på nytt. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet.
Inger Bakken
Praksisansvarlig Inger Bakken praksis@dmmh.notlf: 73 80 52 56
Kine Iversen
Førstekonsulent Kine Iversen praksis@dmmh.notlf: 73 56 83 59
Nina Gilberg
Førstekonsulent Nina Gilberg praksis@dmmh.notlf: 73 80 52 37