Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Grunnskolepraksis

Grunnskolepraksis gjennomføres i 2. eller 3. studieår, se studieplan. 

Grunnskolepraksis går over 5 dager hvor fokuset er overgangen fra barnehage til skole.
I praksisstudiet skal studenten få innblikk i barns opplevelse av og pedagogisk arbeid knyttet til denne overgangen.
Studenten skal observere og delta i pedagogisk arbeid og hverdagsliv i grunnskolens 1. trinn og sfo.

Studentene skal være til stede 30 timer på praksisskolen, det er ønskelig at de tilbringer deler av tiden på sfo.
I tillegg kommer 2 timer til veiledning med praksislærer

Studentene gjennomfører praksis i grupper på 4-6 studenter. Studentene vil bli plassert på skoler i Trondheim og omegn som vi i har avtaler med.

Ev. fravær tas igjen på undervisningsfrie dager etter avtale med praksislærer.

Studenter på deltid som ikke bor i Trondheim:

Denne praksisen KAN gjennomføres i grupper. De av dere som bor sånn at dere kan ha praksis sammen med andre i klassen, kan gjøre det. Dere som ikke bor i nærheten av andre studenter i klassen kan ha praksis alene. Dere tar selv kontakt med aktuelle skoler for å høre om de kan ta imot dere. Se ITL for nærmere informasjon om hvordan dere går fram.

Minner om at studenter skal unngå å ha praksis der de selv jobber, har jobbet, har gjennomført tidligere praksis eller har nære relasjoner til barn, foreldre eller ansatte.

Studenter med særskilte behov kan søke om tilrettelegging, og få tilpasset praksisplass så langt det er mulig og ikke går på bekostning av faglige krav.

Reisevei samt reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes.

Grunnskolepraksis, studieåret 23-24:

BLUHO, 2. studieår

Hovedmodell: uke 47    

Profiler, (KF, NF og MF): uke 48

 

BLUDEL, 3. studieår

Uke 42

 

BLULED, 2. studieår

Uke 45