Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Påmelding til grunnskolepraksis

Barnehagelærerstudentene ved Dmmh skal i løpet av studiet gjennomføre 5 dager grunnskolepraksis hvor fokuset er overgangen fra barnehage til skole. I praksisstudiet skal studentene få innblikk i barns opplevelse av og pedagogisk arbeid knyttet til denne overgangen. Studentene skal observere og delta i pedagogisk arbeid og hverdagsliv i grunnskolens 1. trinn og SFO.
Dette er en observasjonspraksis. Det betyr at studentene ikke skal gjennomføre noe eget opplegg med barna etc., men de må gjerne «brukes» i undervisningen/ sfo. Studentene skal være til stede 30 timer på praksisskolen. Studentene skal ha to timer veiledning/samtale med praksislærer i løpet av uka. Intervju/samtale med praksislærer om overgangen fra barnehage til skole er inkludert i dette.

Praksis skal gjennomføres i grupper på maks 6 studenter.  For studenter på deltidsutdanningen vil det mest vanlige være praksis enkeltvis eller i grupper på 2-4 studenter.

Praksislærer sender inn et tilbakemeldingsskjema i etterkant av praksisperioden, dette skal si noe om studentenes tilstedeværelse og aktivitet. Det er faglærer på Dmmh som vurderer om studentene får sin praksis godkjent eller ikke, basert blant annet på tilbakemeldingsskjemaet fra praksislærer. Studentene må ha vært tilstede 30 timer for å få praksis godkjent.

Lønn


Lønn for arbeidet er kr. 270,- per time, det dekker oppfølging og samtale/ veiledning med studentene. Praksislærer får betalt for 1 time per 2 timer praksis.

Lønn for en studentgruppe i 30 timer: til sammen kr 4050,-

Påmeldingsskjema