Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Praksisbarnehager

For at en barnehage skal kunne være praksisbarnehage, er det en forutsetning at den som skal være praksislærer for studenten er utdannet førskolelærer/barnehagelærer, har minimum to års relevant praksis og minst 80 % tilstedeværelse på avdelingen/basen der studenten skal være.

Forutsetninger for å være praksisbarnehage og praksislærer

Barnehagelovens § 24. Øvingsopplæring slår fast at barnehageeiere skal stille sin barnehage til disposisjon som en øvingsarena for studenter i praksis:

"Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning.

Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring."

Oversikt over påmeldte praksisbarnehager 2021-2022

Baldershage barnehage
Barnehagen Dronning Mauds Minne
Berg barnehage
Bergheim barnehage
Birralee international kindergarten
Bispehaugen barnehager
Bratsberg FUS Kulturbarnehage
Breidablikk barnehager
Brekkåsen idrettsbarnehage
Brundalen barnehager
Brøset barnehage
Bymarka friluftsbarnehager - Ferista friluftsbarnehage
Bymarka naturbarnehager
Byneset barnehager
Byåsen Barnehager
Domkirken og Barnas hus barnehage
Elgeseter barnehage
Espira Kystad Gård barnehage
Espira Stjørdal barnehage
Evjen barnehage
Fjæraskogen barnehage
Gjølme barnehage
Gnist Tiller barnehage
Granåsen barnehager
Granåslia barnehage
Grilstad FUS barnehage
Grilstadfjæra barnehage
Grøtte barnehage
Hagebyen private barnehage
Hallset barnehager
Hallsetreina FUS barnehage
Haukvatnet friluftsbarnehager
Horneberg barnehage
Hovin barnehage
Hundremeterskogen barnehage
Huseby barnehage
Ilabekken barnehager
Jakobsgrenda barnehage SA
Jakobsli barnehager
Klæbu barnehage
Knærten FUS Friluftsbarnehage
Kroppanmarka barnehager
Lade barnehager
Lademoen barnehage
Ladestien barnehage
Leangen kulturbarnehage
Lundamo skole og barnehage
Lundåsen barnehage
Læringsverkstedet Dalgårdtunet barnehage
Læringsverkstedet Do Re Mi Humlehaugen
Læringsverkstedet Fagerlia miljøbarnehage
Læringsverkstedet Hammersborg barnehage
Læringsverkstedet Stavne Tospråklige barnehage
Læringsverkstedet Sætra barnehage
Markaplassen barnehage
Midtheim barnehage
Nardosletta barnehager
Nidarvoll og Sunnland barnehager
Nissekollen barnehager
Nordslettveien barnehage
Nyborg og Valset barnehage
Orkanger barnehage
Planetringen barnehage
Presttrøa barnehage
Ranheim barnehager
Regnbuen barnehage
Ringvålskogen barnehage
Romolslia barnehage
Rosmælen barnehage
Saksvik barnehage
Saupstadringen barnehage
Sildråpen barnehager
Sit Barn Dragvoll
Sit Barn Moholt
Sjølyst FUS barnehage AS
Sjøskogbekken FUS barnehage
Sluppen barnehage
Småbergan bhg
Solbakken barnehage
Solstrand barnehage
Stavsetmyra barnehage
Strandvegen barnehage
Strinda barnehager
Strindheim barnehage
Sverresborg barnehager
Tambartun barnehage
Tanem barnehage
Taraxacum barnehage
Tempe barnehage sa
Thyra barnehager
Tildra barnehage
Tonstad barnehage
Trondheim international preschool
Tussilago barnehage
Ugla og Kystadåsen barnehager
Utleira barnehager
Vestkanten barnehager
Vidhaugen barnehage
Vikhammer Vestre Barnehage
Ysterhagan barnehage
Øya barnehage