Gå til innholdet
Lukk

Praksisbarnehager

For at en barnehage skal kunne være praksisbarnehage, er det en forutsetning at den som skal være praksislærer for studenten er utdannet førskolelærer/barnehagelærer, har minimum to års relevant praksis og minst 80 % tilstedeværelse på avdelingen/basen der studenten skal være.

Forutsetninger for å være praksisbarnehage og praksislærer

Barnehagelovens § 24. Øvingsopplæring slår fast at barnehageeiere skal stille sin barnehage til disposisjon som en øvingsarena for studenter i praksis:

"Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning.

Barnehagens styrer og pedagogiske ledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring."

Oversikt over påmeldte praksisbarnehager 2019-2020

Andungen barnehage
Baldershage barnehage
Barnehagen Dronning Mauds Minne
Berg barnehage
Bergheim barnehage
Bispehaugen barnehager
Blomsterbyen barnehager
Brannåsen barnehage
Bratsberg FUS Kulturbarnehage
Brekkåsen idrettsbarnehage
Brundalen barnehager
Brøset barnehage
Bymarka friluftsbarnehager - Ferista friluftsbarnehage
Bymarka naturbarnehager
Byneset barnehager
Byåsen Barnehager
Dalgårdtunet barnehage
Domkirken og Barnas hus barnehage
Eberg barnehage
Elgeseter barnehage
Elvebakken Montesorribarnehage SA
Evjen barnehage
Fagerlia miljøbarnehage
Fjæraskogen barnehage
Furutoppen barnehage
Granåsen barnehager
Granåslia barnehage
Grilstad FUS barnehage
Grilstadfjæra barnehage
Hagebyen private barnehage
Hallset barnehager
Hallsetreina FUS barnehage
Haukvatnet friluftsbarnehager
Heimdal barnehager
Horneberg barnehage
Hundremeterskogen barnehage
Huseby barnehage
Hårstad barnehage
Ilabekken barnehager
Jakobsgrenda barnehage SA
Jakobsli barnehager
Knærten FUS Friluftsbarnehage
Kolstad Barnehage
Kongsveien barnehage
Kroppanmarka barnehager
Kosekroken barnehage
Kristiansten barnehager
Kuhaugen barnhager
Kystad Gård barnehage
Lade barnehager
Lademoen barnehage
Ladestien barnehage
Leangen kulturbarnehage
Lundamo skole og barnehage
Lundåsen barnehage
Læringsverkstedet Do Re Mi Humlehaugen
Læringsverkstedet Hammersborg
Markaplassen barnehage
Midtbyen barnehage
Muruvik barnehage
Myra og Svalsberget barnehager
Nardo barnehager
Nardosletta barnehager
Nordslettveien barnehage
Flatåsen barnehager
Nidarvoll og Sunnland barnehager
Nidaros barnehager
Nyborg barnehage
Nypvang Barnehage
Planetringen barnehage
Prestegårdsjordet barnehage
Presthus Gård og Vikåsen barnehager
Presttrøa barnehage
Ranheim barnehager
Regnbuen barnehage
Regnbuen friluftsbarnehage
Rianmyra barnehage
Ringvålskogen barnehage
Rognbudalen barnehager
Romolslia barnehage
Saksvik barnehage
Saupstadringen barnehage
Saxenborg barnehage
Sentrum Barnehager
Sildråpen barnehager
Sit Barn Dragvoll
Sit Barn Moholt
Sit Barn Nissekollen
Sjetne barnehage
Sjølyst FUS barnehage AS
Sjøskogbekken FUS barnehage
Skuta barnehage
Sletten barnehage
Sluppen barnehage
Smidalen og Utleira barnehager
Solbakken barnehage
Solstrand barnehage
Solvangen barnehage
Stavne Tospråklige barnehage
Stavsetmyra barnehage
Strandvegen barnehage
Strinda barnehager
Strindheim barnehage
Svartlamoen barnehage
Sveberg foreldrelagsbarnehage
Sverresborg barnehager
Sætra barnehage
Tanem barnehage
Tambartun barnehage
Taraxacum barnehage
Tempe barnehage sa
Thyra barnehager
Tildra barnehage
Tillermyra barnehager
Tjønnstuggu Friluftsbarnehage
Tonstad barnehage
Trøa barnehage
Tyholttunet barnehage
Tårnet barnehage
Valset og Kystadåsen barnehager
Vestkanten barnehager
Vidhaugen barnehage
Vikhammer Vestre Barnehage
Øvre Sjetnan barnehager