Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Retningslinjer for praksis og info om taushetsplikt

Taushetsplikt

Studenter ved DMMH er underlagt taushetsplikt i studiet i tråd med Lov om universiteter og høyskoler § 4.6. "En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide tausehetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for."

Studenter har på lik linje med personalet i barnehagen taushetsplikt om forhold knyttet til barna, barnas hjem og til forhold i barnehagen som han/hun blir kjent med i praksisperiodene. (Barnehageloven §44 og Forvaltningsloven §13.)

Taushetsplikten gjelder også overfor og mellom studenter og andre på høgskolen.

Når studenten semesterregistrerer seg i Studentweb, må de bekrefte at de har lest, forstått og vil overholde bestemmelsene om taushetsplikt.

Vær bevisst på hva du deler både muntlig og skriftlig, dette gjelder også på nett.