Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tilrettelegging i praksis

Studenter med særskilte behov kan søke om tilrettelegging, og få tilpasset praksisplass så langt det er mulig og ikke går på bekostning av faglige krav.
Søk om tilrettelegging i praksis Søk om utsatt praksis

Tilrettelegging i praksis

Studenter med dokumenterte behov kan søke om:
•             tildeling av praksisplass på bakgrunn av særskilte behov
•             utvidet tid på innlevering av egenvurdering/praksisrapport
•             annen tilrettelegging

Tilrettelegging kan gis på følgende grunnlag:
•            forsørgeransvar for barn under 12 år
•            egen sykdom, egne barns og ektefelle/samboers sykdom
•            andre særskilte behov

Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig instans.
Tilrettelegging kan ikke gå på bekostning av faglige krav.

Søknadsfrist med begrunnelse og dokumentasjon må sendes senest fem uker før oppstart av praksis. Etter denne fristen vil kun søknader som følge av uforutsette/akutte omstendigheter bli behandlet.

Utsatt praksis

Unntaksvis og etter søknad ut fra dokumentert behov, kan studenter få innvilget utsatt praksis. Søknadsfrist med begrunnelse og dokumentasjon må sendes senest fem uker før oppstart av praksis. Etter denne fristen vil kun søknader som følge av uforutsette/akutte omstendigheter bli behandlet. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet.