Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vurdering av praksis

Skjema for vurdering av praksis ligger nederst på sida.

Skikkethetsvurdering

Vurdering av studentens skikkethet inngår som en del av utdanningene til barnehagelærer og spesialpedagog.

les mer om Skikkethetsvurdering

Midtveisvurdering

Praksislærer har ansvar for at det foretas en individuell midtveisvurdering. Vurderingen er et internt dokument. Den skal være skriftlig og ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene, bruk sammen skjema som for sluttvurdering. (se skjema for vurdering)

Midtveisvurderingen skal inneholde en vurdering av studentens praksis og avklare praksislærers forventninger for siste del av perioden. Av midtveisvurderingen skal det fremgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått. Studenten skal ha kopi av midtveisvurderingen.

Sluttvurdering

Sluttvurderingen tar utgangspunkt i vurderingskriteriene for praksis, og skal beskrive studentens nivå og utvikling. Sluttvurderingen skal inneholde et forslag til vurdering om bestått/ikke bestått praksis.

Forslaget til vurdering bestått/ikke bestått må fastsettes på grunnlag av kvalifisert, faglig skjønn.

Sluttvurderingen er et internt dokument og skal følge studenten gjennom studiet som en del av etterarbeid etter og forberedelser til praksis. Studenten skal ha kopi av sluttvurderingen.

Skjema for vurdering

Benytt skjema for den aktuelle praksisperioden.
NB! Skjema for sluttvurdering må lastes ned og lagres på egen maskin FØR det skrives i.

Barnehagelærerutdanning, heltid

Vurdering 1. klasse 
Vurdering 2. klasse 
Vurdering 3. klasse 

Barnehagelærerutdanning, deltid

Vurdering 1. klasse  
Vurdering 2. klasse  Vurdering 3. klasse  Vurdering 4. klasse 

Barnehagelærerutdanning deltid med vekt på ledelse, Kristiansund

Vurdering 1. klasse


Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv

Vurdering 1. klasse  
Vurdering 2. klasse 
Vurdering 3. klasse 

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Vurdering 1. klasse 
Vurdering 2. klasse 
Vurdering 3. klasse 

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

Vurdering 1. klasse 
Vurdering 2. klasse  Vurdering 3. klasse