Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Vurdering av praksis

Skjema for vurdering av praksis ligger nederst på siden.

Skikkethetsvurdering

Vurdering av studentens skikkethet inngår som en del av utdanningene til barnehagelærer og spesialpedagog.

les mer om Skikkethetsvurdering

Midtveisvurdering

Praksislærer har ansvar for at det foretas en individuell midtveisvurdering. Vurderingen er et internt dokument. Den skal være skriftlig og ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene. Benytt skjema for midtveisvurdering (se skjema for vurdering).
Studenten skal ha kopi av midtveisvurderingen.

Midtveisvurderingen skal inneholde en vurdering av studentens praksis og avklare praksislærers forventninger for siste del av perioden. Av midtveisvurderingen skal det fremgå om studenten ligger an til bestått eller ikke bestått. Dersom det er fare for at studenten ikke består praksis skal eget skjema fylles ut og sendes høgskolen. (se skjema under "Praksisdokumenter") 

Skjema for midtveisvurdering

Benytt skjema for den aktuelle praksisperioden.
NB! Skjema for midtveisvurdering må lastes ned og lagres på egen maskin FØR det skrives i.

Barnehagelærerutdanning, heltid (hovedmodell og profiler)

Vurdering 1. studieår: Word | Pdf
Vurdering 2. studieår: Word | Pdf
Vurdering 3. studieår: Word | Pdf

Barnehagelærerutdanning, deltid

Vurdering 1. studieår: Word | Pdf
Vurdering 2. studieår: Word | Pdf
Vurdering 3. studieår: Word | Pdf

Barnehagelærerutdanning deltid med vekt på ledelse, Kristiansund

Vurdering 1. studieår: Word | Pdf
Vurdering 2. studieår: Word | Pdf
Vurdering 3. studieår: Word | Pdf
Vurdering 4. studieår: Word | Pdf

Sluttvurdering

Sluttvurderingen tar utgangspunkt i vurderingskriteriene for praksis, og skal beskrive studentens nivå og utvikling. Sluttvurderingen skal inneholde et forslag til vurdering om bestått/ikke bestått praksis.

Forslaget til vurdering bestått/ikke bestått må fastsettes på grunnlag av kvalifisert, faglig skjønn.

Sluttvurderingen er et internt dokument og skal følge studenten gjennom studiet som en del av etterarbeid etter og forberedelser til praksis. Studenten skal ha kopi av sluttvurderingen.

Sluttvurderingen sendes til høgskolen elektronisk via Digipost:

Logg deg på din private Digipost-konto og send melding til:

DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING.

Sluttvurderingen kan også sendes via post til DMMH, Thrond Nergaards veg 7, 7044 Trondheim

Skjema for sluttvurdering

Benytt skjema for den aktuelle praksisperioden.
NB! Skjema for midtveis- og sluttvurdering må lastes ned og lagres på egen maskin FØR det skrives i.

Barnehagelærerutdanning, heltid (hovedmodell og profiler)

Vurdering 1. studieår: Word | Pdf
Vurdering 2. studieår: Word | Pdf
Vurdering 3. studieår: Word | Pdf

Barnehagelærerutdanning, deltid

Vurdering 1. studieår: Word | Pdf
Vurdering 2. studieår: Word | Pdf
Vurdering 3. studieår: Word | Pdf
Vurdering 4. studieår: Word | Pdf

Barnehagelærerutdanning deltid med vekt på ledelse, Kristiansund

Vurdering 1. studieår: Word | Pdf
Vurdering 2. studieår: Word | Pdf
Vurdering 3. studieår: Word | Pdf
Vurdering 4. studieår: Word | Pdf