Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Realkompetanse

Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak, og dokumentere fem års praksis og/eller utdanning som kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse.

Du registrerer din søknad gjennom Samordna opptak, og søknadsfristen er 1. mars. Du må krysse av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden senest 1. mars. 

Ved DMMH er det i tillegg til kravet om fem års praksis et krav om følgende: 

  • Dokumentasjon på fem års arbeid og/eller utdanning hvor minst tre av årene må være relevante for studiet det blir søkt opptak til. Se krav til dokumentasjon. 
  • Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs/vg1). Faget må være bestått med karakteren 2 eller bedre. 
  • Søkere med morsmål fra et ikke-nordisk land må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. 

Krav til dokumentasjon

Alle arbeidsattester må være daterte, signerte, inneholde informasjon om start- og sluttdato for stillingen samt beskrivelse av stillingens størrelse. Dersom man har arbeidet timebasert, må timeantallet være påskrevet. 
Videregående utdanning dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål. Samordna opptak har mer informasjon om dette på sine nettsider.

Relevant erfaring

Med relevant praksis/erfaring menes her arbeid i barnehage, SFO-assistent i grunnskolen eller tilsvarende. Arbeid innen helse-, omsorgs-, sosial- eller undervisningssektoren kan regnes som relevant dersom det kan dokumenteres at søkeren har arbeidet med barn på en rammestyrt arbeidsplass. 

Relevant utdanning er barne- og ungdomsarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning fra tidligere reformer. Allmennfaglig/studiespesialiserende utdanning regnes alltid som relevant.