Facebook
Gå til innholdet
Lukk
mediabilde2_forsida

Tenker du videreutdanning - Tenk DMMH!

DMMH tilbyr en rekke videreutdanninger, deriblant 6 videreutdanninger i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Disse videreutdanningene inngår i kompetanse- og rekrutteringsstrategien «Kompetanse for fremtidens barnehage».

Les mer om våre videreutdanninger Søk opptak på videreutdanning

 

Hvem kan søke på Udir-studiene?
- barnehagelærere som er ansatt i en barnehage
- andre ansatte i barnehagen med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å utdanne seg som pedagogiskleder ved studere TiB (tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk), jf. barnehageloven § 25 om pedagogisk bemanning.
- Barnehageier mottar 100 000 kroner i tilretteleggingsmidler per ansatt som tar 30 studiepoeng over to semestre. Dette gjelder også barnehageeiere som har deltakere på annet studietilbud. For studier på 15 studiepoeng utbetales halvparten av beløpet. (Alt dette er kanskje ikke relevant for oss?)

Mer informasjon om Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Søknadsfrister og viktige datoer:

- 1. mars Søknadsfrist for barnehagelærere. Du søker gjennom Udirs nettside.

- 15. mars: Frist for barnehageeier (styrer i private barnehager) for å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader. For søkere fra private barnehager er det styrer som gjør dette.

- 1. september: Frist for eiere (styrer i private barnehager) for å bekrefte deltakelse

- Oktober/november 2023: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemesteret til kommunene

- 15. mars 2024: Frist for eiere (styrer i private barnehager) for å bekrefte fortsatt deltakelse i vårsemesteret

- Mai/juni 2024: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for vårsemesteret til kommunene


Om bloggen