Gå til innholdet

Ellen Beate Hansen Sandseter

Professor
Seksjon for fysisk aktivitet og helse
Ellen Beates har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv. Hun tar tydelig til ordet for å vektlegge betydningen av barns rett til fri lek, utelek og lek hvor barn utforsker sine egne og omgivelsenes grenser og muligheter, og er på den måten en sterk talskvinne mot det vestlige samfunnets økende sikkerhetsfokus. 

I tillegg har hun forsket på tema som hvordan barns omgivelser påvirker lek og aktivitet, barns trivsel og medvirkning i barnehagen, og ulykker og skader blant barn i barnehager. 

Forskning og utvikling

Du kan lese mer om hennes forskning, publikasjoner og mediebidrag på bloggen:

www.ellenbeatehansensandseter.com

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner siste fem år

Phd avhandling

Sandseter, E. B. H. (2010). Scaryfunny. A qualitative study of risky play among preschool children. PhD avhandling, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim.

 

Artikler

Sandseter, E. B. H. (2009). Characteristics of risky play. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 9(1), 3-21. (inkl. i PhD avhandling).

Sandseter, E. B. H. (2009). Children’s expressions of exhilaration and fear in risky play. Contemporary Issues in Early Childhood, 10(2), 92-106. (inkl. i PhD avhandling).

Sandseter, E. B. H. (2009c). Risky play and risk management in Norwegian preschools - a qualitative observational study. Safety Science Monitor, 13(1).

Sandseter, E. B. H. (2009). Affordances for risky play in preschool - the importance of features in the play environment. Early Childhood Education Journal, 36, 439-446.

Sandseter, E. B. H. (2010). It tickles in my tummy! - Understanding children’s risk-taking in play through Reversal Theory. Journal of Early Childhood Research, 8(1), 67–88. (inkl. i PhD avhandling).

Wyver, S., Tranter, P., Naughton, G., Little, H., Sandseter, E. B. H., Bundy, A. (2010). Ten Ways to Restrict Children’s Freedom to Play: The problem of surplus safety. Contemporary Issues of Early Childhood, 11(3), 263-277.

Waller, T., Sandseter, E. B. S., Wyver, S., Ärlemalm-Hagsér, E., & T., M. (2010). The dynamics of early childhood spaces: opportunities for outdoor play? European Early Childhood Research Journal, 8(4), 437 - 443.

Wyver, S., Tranter, P., Naughton, G., Bundy, A., Ragen, J. & Sandseter, E. B. H. (2010). Safe outdoor play for young children: Paradoxes and consequences. Conference paper (refereed), AARE 2010 International Education Research Conference, University of Melbourne, Australia, November 29, 2010 – December 2, 2010.

Sandseter, E. B. H., & Kennair, L. E. O. (2011). Children's risky play from an evolutionary perspective: The anti-phobic effects of thrilling experiences. Evolutionary Psychology, 9(2), 257-284.

Sandseter, E. B. H. (2012). Restrictive safety or unsafe freedom? Norwegian ECEC practitioners' perceptions and practices concerning children's risky play. Childcare in Practice, 18(1), 83-101.

Sandseter, E. B. H.  & Little, H. (2012). Rom for risikofylt lek i barnehagen – en komparativ studie av fysiske omgivelsers betydning for risikofylt lek i Australia og Norge. FoU i Praksis 2011, Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning, (s. 409-419). Trondheim, 2011.

Sandseter, E.B.H, Wyver, S. & Little, H. (2012). Do theory and pedagogy have an impact on provisions for outdoor learning? A comparison of approaches in Australia and Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 12(3), 167-182.

Little, H., Sandseter, E. B. H., & Wyver, S. (2012). Early childhood teachers' beliefs about children's risky play in Australia and Norway. Contemporary Issues in Early Childhood, 13(4), 300-316.

Sandseter, E. B. H. (2013). Early childhood Education and care practitioners’ perceptions of children’s risky play; examining the influence of personality and gender. Early Child Development and Care, 1-16.

Prince, L. & Allin, L., Sandseter, E. B. H., Ärlemalm-Hagsér, E. (2013). Outdoor play and learning in early childhood from different cultural perspectives (Editorial). Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 13(3), 183-188.

Seland, M., Sandseter, E. B. H., & Bratterud, Å., (2015). 1-3 year old children’s experience of subjective wellbeing in day care. Contemporary Issues in Early Childhood, 16(1), 70-83.

Storli, R., & Sandseter, E. B. H. (2015). Preschool teachers’ perceptions of children's rough-and-tumble play (R&T) in indoor and outdoor environments. Early Child Development and Care, 185(11-12), 1995-2009.

Gray, C., Gibbons, R., Larouche, R., Sandseter, E. B. H., Bienenstock, A., Brussoni, M., Chabot G., Herrington S., Janssen I., Pickett W., Power M., Stanger N., Sampson M. & Tremblay M. (2015). What Is the Relationship between Outdoor Time and Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Physical Fitness in Children? A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(6), 6455-6474.

Brussoni, M., Gibbons, R., Gray, C., Ishikawa, T., Sandseter, E. B. H., Bienenstock, A., Chabot G., Fuselli P., Herrington S., Janssen I., Pickett W., Power M., Stanger N., Sampson M. & Tremblay, M. (2015). What is the Relationship between Risky Outdoor Play and Health in Children? A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(6), 6423-6454.

Tremblay, M., Gray, C., Babcock, S., Barnes, J., Bradstreet, C., Carr, D., Chabot G., Choquette L., Chorney D., Collyer C., Herrington S., Janson K., Janssen I., Larouche R., Pickett W., Power M., Sandseter E. B. H., Simon B. & Brussoni, M. (2015). Position Statement on Active Outdoor Play. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(6), 6475-6505.

Sandseter, E. B. H., & Seland, M. (2015). Children’s experience of subjective well-being and social relations to other children and staff in Norwegian early childhood education and care institutions. European Early Childhood Education Research Journal. Online first: http://link.springer.com/article/10.1007/s12187-015-9349-8

Sandseter, E. B. H. & Sando, O. J. (in press, 2015). We don’t allow children to climb trees: How safety focus influences Norwegian children’s play and activities in early childhood education and care settings. American Journal of Play.

 

Bokkapitler

Sandseter, E. B. H. (2010). Spenningsfylt aktivitet i barnehagens uteområde – å balansere mellom trygghet og risiko. B. U. Wilhelmsen & A. Holthe (red.) Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen - Barnehagen som arena for folkehelsearbeid (s. 163-178). Oslo: Universitetsforlaget.

Sandseter, E. B. H. (2010/2. utgave 2013). ’Når det kile i magen må æ bare flir og hyl!’ Betydningen av barns risikofylte lek. Ø. Kvello (red.) Barnas barnehage II. Barn i utvikling (s. 178-194). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sandseter, E. B. H. (2010/2. utgave 2013). Det opplevelses- og spenningssøkende barnet. E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (red.), Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 53-64). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hagen, T. L., & Sandseter, E. B. H. (2010/2. utgave 2013). Bevegelseslek i innemiljø. E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (red.), Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 321-334). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sandseter, E. B. H., & Hagen, T. L. (2010/2. utgave 2013). Sikkerhet ved bevegelseslek i barnehagen. E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (red.), Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 400-412). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kibsgaard, S., & Sandseter, E. B. H. (2010/2. utgave 2013). Bevegelseslek i barnekulturen, tradisjoner og kulturelt mangfold. E. B. H. Sandseter, T. L. Hagen & T. Moser (red.), Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 65-80). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Wyver, S., Tranter, P., Sandseter, E. B. H. , Naughton, G., Little, H., Bundy, A., Ragen, J., & Engelen, L. (2012). Places to play outdoors: Sedentary and safe or active and risky? P. Whiteman and K. De Gioia (Eds.). Children and childhoods 1. Perspectives, places and practices. (s. 85-107). Newcastle: Cambridge Scholar Publishers.

Sandseter, E. B. H.  & Hagen, T.L. (2013). Norwegian early childhood education and care. The adventure of exploring diverse outdoor environments. P. Becker, J. Schirp, & M. Vollmar (Eds). Abenteuer, Natur und Frühe Bildung (s. 255-268). Opladen/Farmington Hills: Verlag Barbara Budrich.

Sandseter, E. B. H. (2013). Learning risk management through play. O. F. Lillemyr, S. Dockett, og B. Perry (Red.) Perspectives on play and learning: Theory and research on early years’ education (s. 141-157), Information Age Publishing.

Sandseter, E. B. H. (2014). Early years outdoor play in Scandinavia. T. Maynard, og J. Waters (Red.) Outdoor play in the early years (s. 114-126), The Open University Press.

Sandseter E. B. H. (2014). Boblende glede og sug i magen. E. B. H., Sandseter, & J.-O., Jensen (red.), Vilt og farlig – om barn og unges bevegelseslek (s.13-28). Forlag: Gyldendal Akademisk.

Sandseter E. B. H., Sando, O. J., Pareliussen, I., Egset, C. (2014) Kan man unngå det uunngåelige? - skader og sikkerhetsfokus og i norske barnehager. E. B. H., Sandseter, & J.-O., Jensen (red.), Vilt og farlig – om barn og unges bevegelseslek (s.192-207). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sandseter, E. B. H. & Hagen, T., (2016). Outdoor studies in early childhood in Scandinavia. H. Prince, K. Henderson, & B. Humberstone (Red.) Handbook in Outdoor Studies. Routledge

Sandseter, E. B. H. & Lysklett, O.B. (i trykk). Outdoor education in the Nordic region. B. Van Oers, M. Fleer, S. Broström, J. Einarsdottir, & I. P. Samuelsson (Red.) International Handbook on early childhood education and care, Vol. 1. Springer.
Bøker

Sandseter, E. B. H., Hagen, T. L. & Moser, T. (red.) (2010/2. utgave 2013). Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Waller, T., Sandseter, E. B. H., Wyver, S., Ärlemalm-Hagsér, E., & Maynard, T. (red.) (2010). Special issue: Outdoor Play and Learning. European Early Childhood Education Research Journal, Routhledge/Taylor & Francis, Print ISSN: 1350-293X/Online ISSN: 1752-1807, UK

Prince, H.,  Allin, L.,  Sandseter, E. B. H. & Ärlemalm-Hagsér, E. (red.) (2013). Themed edition: Outdoor play and learning in Early Childhood from different cultural perspectives. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 13(3), Routhledge/Taylor & Francis, Print ISSN: 1472-9679/Online ISSN: 1754-0402, UK

Sandseter, E. B. H. & Jensen, J-O (red.) (2014). Vilt og farlig. Om barn og unges bevegelseslek. Oslo: Gyldendal Akademisk.