Gå til innholdet
  • Bachelor

   Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, som leder i skolefritidsordningen (SFO) eller andre barnerelaterte virksomheter.

   Bli barnehagelærer
  • Master

   Barnehagelærerutdanningen åpner for en rekke studier på mastergradsnivå. Høsten 2016 startet vi Master i barnehageledelse. Fra høsten 2017 starter vi opp tre nye masterprogram, Master i barnehagekunnskap, Master i barnekultur og kunstpedagogikk og Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.  

   Se våre masterprogram
  • Søknadsfrist 15. april

   Du søker om opptak til barnehagelærerutdanning via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april. Søknad på bakgrunn av realkompetanse/særskilt vurdering har søknadsfrist 1. mars.

   Søk om opptak her
  • elise
  • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

   Vi arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.
   DMMH i Trondheim er den eneste høgskolen i Norge med hovedfokus på barnehagelærerutdanning.

   Møt studenter og ansatte ved DMMH