Gå til innholdet
  • Bachelor

   Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, som leder i skolefritidsordningen (SFO) eller andre barnerelaterte virksomheter.

   Om Bachelor
  • Master

   Bachelor barnehagelærerutdanning åpner for en rekke studier på mastergradsnivå. DMMH tilbyr, i samarbeid med NTNU, masterprogrammene førskolepedagogikk, spesialpedagogikk og kunstfagdidaktikk. 

   Fra høsten 2016 tilbyr vi vår egen master i barnehageledelse.

   Om Master
  • Søk om opptak

   Slik søker du:
   DMMH Barnehagelærerutdanning søker du via Samordna opptak.

   Om Søk om opptak
  • 73_dmmh_ 366
  • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

   Vi arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.
   DMMH i Trondheim er den eneste høgskolen i Norge med hovedfokus på barnehagelærerutdanning.

   Les mer om høgskolen