Gå til innholdet
 • Bachelor

  Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, som leder i skolefritidsordningen (SFO) eller andre barnerelaterte virksomheter.

  Om Bachelor
 • Master

  Bachelor barnehagelærerutdanning åpner for en rekke studier på mastergradsnivå. DMMH tilbyr, i samarbeid med NTNU, masterprogrammene førskolepedagogikk, spesialpedagogikk og kunstfagdidaktikk. 

  Fra høsten 2016 tilbyr vi vår egen master i barnehageledelse.

  Om Master
 • Søk om opptak

  Slik søker du:
  DMMH Barnehagelærerutdanning søker du via Samordna opptak.

  Om Søk om opptak
 • 73_dmmh_ 366
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

  Vi arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.
  DMMH i Trondheim er den eneste høgskolen i Norge med hovedfokus på barnehagelærerutdanning.

  Les mer om høgskolen