Gå til innholdet
  • Bachelor

   Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehage, som leder i skolefritidsordningen (SFO) eller andre barnerelaterte virksomheter.

   Bli barnehagelærer
  • Master

   Bachelor barnehagelærerutdanning åpner for en rekke studier på mastergradsnivå. DMMH tilbyr, i samarbeid med NTNU, flere masterprogram. Fra høsten 2016 tilbyr vi vår egen master i barnehageledelse.

   Se våre mastergrader
  • Søk om opptak

   Barnehagelærerutdanningen ved DMMH søker du via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april.
   Søknad på bakgrunn av realkompetanse/særskilt vurdering har søknadsfrist 1. mars.

   Søk om opptak her
  • 73_dmmh_ 366
  • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

   Vi arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.
   DMMH i Trondheim er den eneste høgskolen i Norge med hovedfokus på barnehagelærerutdanning.

   Les mer om høgskolen